Gå direkt till textinnehållet
Debatt Philip Carl, Nordenchef för Endava.

»Många banker har inte koll på sin data – här är lösningen«

Debatt Banker och andra bolag i den finansiella sektorn genererar enorma mängder data. Äldre it-infrastruktur och fusioner komplicerar bilden, men det finns flera steg bankerna kan ta för att få bättre koll på sin data, skriver Philip Carl, Nordenchef för it-konsultföretaget Endava.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Data ger kunskaper som kan användas för flera syften, som att individanpassa erbjudande till kunderna, korsförsäljning, automation av uppgifter och minska risk i verksamheten.

Många banker har en del äldre datasystem och it-infrastruktur med behov av modernisering. Sammanslagningar och fusioner av banker, ibland över nationsgränser, bidrar till att det finns en mängd olika system, som ökar komplexiteten. Samtidigt har det dykt upp nyare konkurrenter som har kunnat börja med mer moderna it-system. Fintechbolagen anses allmänt vara snabba inom digitalisering medan äldre banker inte är lika agila.

Nordnet, som grundades 1996, är ett exempel på en bank som är mycket yngre än de svenska storbankerna men som ändå haft stora behov av att kraftigt uppdatera sin it-infrastruktur under senare år. Nordnet köptes ut från börsen 2017 av huvudägarna Öhman och Nordic Capital, vilket troligen berodde på att det krävdes stora investeringar i it-plattformen som underlättades i onoterad miljö.

Svenska banker ligger generellt ligger bra till i ett internationellt perspektiv när det gäller digitalisering och har tagit viktiga steg under senare år, men det finns fortfarande stor förbättringspotential kring infrastrukturen som bär och kopplar samman all data. När den infrastrukturen fungerar bättre underlättar det för mer välgrundade beslut, minskar olika risker, fördelar resurser mer effektivt och möjliggör automatisering av fler uppgifter.

Ett vanligt problem kring infrastrukturen är datasilor, som gör att bankerna inte kan nyttja all data som finns internt. Olika system gör det svårt att veta var data lagras, hur man får tillgång till den, vem som har behörighet till den och om den är av tillräckligt hög kvalitet för att kunna analyseras. Det krävs också en tydlig bild av kunderna i realtid för att personalisera interaktioner, identifiera korsförsäljningsmöjligheter och fatta välgrundade beslut. Otillräcklig förvaltning av data kan också innebära risk för brott mot olika regelverk. Olika ord för ”kunder”, som till exempel användare, investerare eller handlare kan också försvåra en helhetssyn.

Jag rekommenderar att börja i följande steg:

BYGG UPP ETT MULTIDISCIPLINÄRT TEAM
Kärnan i ett team för bra data-infrastruktur bör bestå av dataingenjörer, dataanalytiker, dataarkitekter och datavetare. Efter hand även molnarkitekter för att strategiskt utforma migration, experter på API-design för att låsa upp dataåtkomst och ämnesexperter för att reda ut semantik och händelsestyrd arkitektur.

DRA NYTTA AV BRANSCHERFARENHETER
Nyttja kunskap om best-practise som finns i branschen, bland annat framväxande koncept som data mesh, där det finns begränsade referensarkitekturer och implementeringen kan vara komplex.

TA HÄNSYN TILL BEFINTLIGA SYSTEM
Hänsyn måste tas till befintliga äldre system och processer när nya datalösningar implementeras, även lagstadgade skyldigheter och skalbarhetskrav behöver beaktas.

STRÄVA EFTER SJÄLVBETJÄNING
Användarvänlighet, inklusive utbildning, och datasynlighet är avgörande för att uppmuntra engagemanget för data i hela organisationen. Jag rekommenderar också självbetjäningsverktyg så att medarbetarna kan få tillgång till de data de behöver när som helst, var som helst, i en gemensam lättanvänd digital miljö. Metadata och katalogisering förbättrar också tillgången till data.

AUTOMATISERA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT
Använd AI-stödda verktyg för att automatisera enkla regelbaserade uppgifter, dataanalyser, insiktsgenerering, hitta och korrigera felaktig data samt andra viktiga ansvarsområden för datahantering. Automatisering kan också förbättra säkerheten genom att ta bort risken för mänskliga fel, upptäcka och förebygga överträdelser innan de orsakar betydande störningar. Det kan också komplettera digital innovation, till exempel genom att möjliggöra verktyg för naturlig språkbehandling (NLP) för att extrahera data snabbare och skala för att möta efterfrågan.

DEBATT

Håller du inte med, eller har du en annan fråga du vill ta upp för diskussion? Kontakta Finanslivs redaktion på redaktion@finansliv.se.

 

Bankverksamhet utan en välfungerande infrastruktur för sin data innebär stora risker. En stor utmaning är att bygga för framtiden samtidigt som nuvarande plattformar och system måste fungera, men samtidigt fortsätter mer datadrivna konkurrenter att flytta fram sina positioner och sätta nya standarder för kundupplevelser. Men bättre hantering och överblick av data ger potential till avsevärda vinster. Det som står på spel är till syvende och sist långsiktiga kundrelationer och marknadsandelar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord