Måste jag visa upp ett antikroppstest?

Måste jag visa upp ett antikroppstest?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Kan min arbetsgivare kräva att jag genomgår test för covid-19 eller antikroppstest?

Henrik Cronier: Här är utgångspunkten vad som framgår av ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. I annat fall får det göras en intresseavvägning mellan den personliga integriteten att inte testas kontra arbetsgivarens intresse av att test genomförs.

Ska test genomföras ska det göras under acceptabla former. Kontakta dina förtroendevalda eller facklig rådgivning om frågan skulle uppstå.

(Svaret gavs i januari 2021)

publicerad
17 februari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram