Gå direkt till textinnehållet

Måste jag visa upp ett antikroppstest?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Kan min arbetsgivare kräva att jag genomgår test för covid-19 eller antikroppstest?

Henrik Cronier: Här är utgångspunkten vad som framgår av ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. I annat fall får det göras en intresseavvägning mellan den personliga integriteten att inte testas kontra arbetsgivarens intresse av att test genomförs.

Läs också

Kan jag kräva att få jobba hemifrån? 

Ska test genomföras ska det göras under acceptabla former. Kontakta dina förtroendevalda eller facklig rådgivning om frågan skulle uppstå.

(Svaret gavs i januari 2021)