Gå direkt till textinnehållet

Måste jag visa upp ett antikroppstest?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Kan min arbetsgivare kräva att jag genomgår test för covid-19 eller antikroppstest?

Henrik Cronier: Här är utgångspunkten vad som framgår av ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. I annat fall får det göras en intresseavvägning mellan den personliga integriteten att inte testas kontra arbetsgivarens intresse av att test genomförs.

Läs också

Kan jag kräva att få jobba hemifrån? 

Ska test genomföras ska det göras under acceptabla former. Kontakta dina förtroendevalda eller facklig rådgivning om frågan skulle uppstå.

(Svaret gavs i januari 2021)

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord