Gå direkt till textinnehållet

Min chef berättar för kunder och kolleger när jag är sjuk 

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Min arbetsgivare meddelar kolleger och kunder om att jag är hemma på grund av sjukdom. Det sker via automatgenererade telefonsvar och automatiska svarsmail. Det gäller inte bara mig utan alla anställda som är hemma på grund av sjukdom. Jag tycker att det är integritetskränkande. Vad är det som gäller?

Henrik Cronier: Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Dataskyddsförordningen (GDPR) styr hanteringen av personuppgifter. Man skiljer på vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter har ett särskilt skydd. Med känsliga personuppgifter avses bland annat uppgifter om personers etniska ursprung, fackligt medlemskap, politiska åsikter eller sexuella läggning. Även uppgifter om personers hälsa är känsliga personuppgifter. Arbetsgivaren har inte rätt att i mail, telefonsvar eller annan elektronisk form tala om för kollegor eller kunder att du är sjuk. Det är alltså inte rätt att arbetsgivaren sprider uppgifter om anställdas hälsotillstånd. Ska arbetsgivaren meddela frånvarobesked räcker det med att ange att den anställde tex tillfälligt inte är i tjänst.

Frågan har fått ökad aktualitet i och med Covid-19.

Det är viktigt att känna till följande:

• En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift.

• Uppgifter om att någon är smittad av coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa.

• Uppgifter om att en anställd har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om hälsa.

• Uppgifter om att någon är i »karantän« (med innebörden att hen av försiktighetsskäl inte vistas på arbetsplatsen) anses inte som en personuppgift om hälsa, om den inte innehåller närmare information om orsaken.

• Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot sannolikt en personuppgift om hälsa.

(Svaret gavs i augusti 2020)