Min kollega tittar på mobilen­ under våra möten

Min kollega tittar på mobilen­ under våra möten

Frågor och svar Annmarie Palm svarar på frågor om etikett på arbetsplatsen.

Fråga: Min kollega sitter ofta och tittar i mobilen när vi har gruppmöte. Personen känns frånvarande vilket smittar av sig och sänker engagemanget i teamet. Vad kan jag göra? Bör vi införa en policy för hur och när man använder mobilen?

Annmarie Palm: Det här med att många sitter med i möten samtidigt som de är okoncentrerade på innehållet är något som jag ofta stöter på i dialogen med olika arbetsplatser. Och det här gäller alla typer av medarbetare. Det är till exempel inte ovanligt att chefer som sitter med vid bordet signalerande att »säg till om det är något som berör mig« samtidigt ägnar sig åt att svara på mail, boka möten eller till och med svara i sin telefon när det ringer.

Såklart att det smittar av sig och sänker motivationen hos resten av deltagarna vid mötet med den typen av beteende. Så oförskämt och onödigt!

Jag tycker att det finns all anledning att ta upp denna nonchalans som ett störande moment. Att sitta och titta i mobilen eller sin dator under ett möte ska, enligt mig, endast göras om det tillhör mötet att inhämta information därifrån och under förutsättning att samtliga deltagare är medvetna om att det är det telefonen används till.

Mitt förslag till dig som retar dig på nonchigt beteende vid era möten är att du tar upp det som varandes ett problem. Antingen direkt i en aktuell situation, alternativt separat med den störande personen. Kanske är den som stör inte medveten om hur dennes uppförande påverkar möteskvaliteten. Istället för att klaga kan du väl komma med förslaget att det är dags att ni utvecklar och effektiviserar era möten.

Sök samförstånd med kollegorna och kom sedan överens om en policy kring hur ni vill ha det. Lycka till!

(Svaret gavs i mars 2020)

publicerad
7 maj 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram