Gå direkt till textinnehållet

Misstänkt våldtäkt hos If:s försäkringsförmedlare

En internutredning om en misstänkt våldtäkt pågår på If. Våldtäkten ska ha begåtts av en If-anställd på en extern försäkringsförmedlare i samband med en konferens.

Tipsa Finansliv om #metoo

Uppropet #metoo startades av skådespelerskan Alyssa Milano i oktober i år som bad alla kvinnor som trakasserats eller ofredats sexuellt att svara med #metoo. Uppmaningen blev snabbt viral och har lett till flera avslöjanden om misstänkta sexuella övergrepp i flera olika branscher.

Finansliv kommer fortsätta att skriva om sexuella trakasserier och övergrepp inom bank- och försäkringsbranschen. Har du utsatts för sexuella trakasserier på din arbetsplats, eller har du andra tips? Hör av dig till Anna de Lima Fagerlind, redaktör och reporter på Finansliv, på anna.delimafagerlind@finansliv.se eller 070 146 23 83. Fullständig anonymitet och källskydd garanteras.

Sedan ett par veckor tillbaka pågår en internutredning på If om en misstänkt våldtäkt. Övergreppet ska ha skett tidigare i år, i samband med en konferens på en extern försäkringsförmedlare som säljer försäkringar åt If. Den som misstänks ha begått övergreppet är anställd hos If, medan den som ska ha utsatts är anställd hos försäkringsförmedlaren.

Händelsen är inte polisanmäld, och det är ännu oklart om If kommer att anmäla.

– När vi är klara med utredningen kommer vi att ta en diskussion med offret om polisanmälan, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If.

If har ingen policy om att alltid polisanmäla misstänkta övergrepp. Det hänger till stor del på om den som utsatts vill anmäla.

– Har man ett offer som inte vill ha en polisutredning så kan vi inte tvinga dem. Även om vi kan göra en anmälan ändå så måste offret berätta vad som har hänt. Så det bästa sättet för oss att stötta är att ta tillvara brottsoffrets rätt. Vill de anmäla så stöttar vi dem så klart, säger Anders Lindstrand.

Men det kan också finnas händelser som anmäls även om offret inte vill, enligt Anders Lindstrand.

– Vi tar ställning till det från fall till fall.

Internutredningen startades efter att Expressen avslöjat uppgifter om den misstänkta våldtäkten i samband med uppropet #metoo.

– Vi fick information om det här via Expressen. Det är en rätt så ovanlig väg. Vi har våra riktlinjer kring hur vi arbetar mot sexuella övergrepp, och vi har flera kanaler där man kan rapportera om missförhållanden. Vi har trott att det har varit tillräckligt, men så är uppenbarligt inte fallet, säger Anders Lindstrand.

Hade ni inga indikationer på att det skett övergrepp hos försäkringsförmedlaren innan Expressen kontaktade er?

– HR-avdelningen har fått veta att det hade framförts klagomål om dålig jargong och ledarskap på den här enheten, vilket de tittade närmare på. Men i den utredningen kom de inte fram till att något allvarligt inträffat. Sedan när vi fick de här uppgifterna startade vi en internutredning. Efter det har vi fått uppgifter från ett antal medarbetare som ska ha sett det här övergreppet, säger Anders Lindstrand.

Det ska alltså finnas flera vittnen till den misstänkta våldtäkten, men trots detta kände inte If:s utredningsenhet eller HR-avdelning till händelsen. Det beror inte på att vittnena har tigit, enligt Anders Lindstrand. Flera medarbetare på den externa försäkringsförmedlaren har rapporterat om övergreppet, visar internutredningen.

– Men sedan har informationen inte gått vidare på rätt sätt. Det måste vi hantera, det får inte lov att ske.

Har det någon betydelse att det handlar om en extern försäkringsförmedlare?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har ledare som är anställda av oss som leder arbetet där, så jag tror inte det. Men det är lite för tidigt att säga.

Inte heller klubbordföranden för FTF hos den externa försäkringsförmedlaren kände till den misstänkta våldtäkten.

– Jag fick reda på det när Expressen ringde. Det kom som en chock. Vi ser väldigt allvarligt på det, självfallet, det ska vara nolltolerans kring sexuella övergrepp.

Klubben har informerat sina medlemmar om att man kan vända sig till facket eller till sitt skyddsombud, men har inte fått in någon anmälan eller andra uppgifter om händelsen.

–  Ingen har hört av sig. Det pågår en internutredning, det är det jag känner till.

Expressen avslöjade också att en tidigare If-anställd på ett annat av försäkringsförmedlarens kontor fick lämna sin tjänst 2015 efter att ha anklagats för sexuella trakasserier. Men den händelsen skiljer sig från den som nu har anmälts, tycker Anders Lindstrand.

– Den händelsen kom snabbt till vår kännedom, förövaren fick snabbt lämna och vi tog hand om den som var utsatt. Om enskilda personer bestämmer sig för att begå den här typen av brott kan vi inte skydda oss mot det helt, men den gången fungerade all hantering som den ska. Problemet den här gången är att informationen inte har nått oss.

Båda händelserna har inträffat på samma företag, finns det problem med kulturen på det här företaget?

– Det är en svår fråga att svara på. Min bild ser inte ut så, men vi måste gå till botten med vad det här handlar om.

Anders Lindstrand kan inte kommentera om If kommer att avsluta sitt samarbete med företaget efter internutredningen eller om det kommer att påverka rutinerna kring samarbeten med externa försäkringsförmedlare, utan hänvisar till Ifs ledning.

”Vår bild är i dagsläget att dessa händelser inte har någon koppling till samarbetsformatet mellan If och (företaget) eller mellan If och andra externa försäkringsförmedlare” skriver Jessica Källman, pressansvarig på If, i ett mejl till Finansliv.

If kommer att se över sina rutiner kring hur man arbetar med övergrepp och trakasserier, och göra det lättare för medarbetare att anonymt komma med uppgifter.

”I de fall översynen av dessa processer även rör externa samarbetspartner så kommer vi att hantera det tillsammans med dem” skriver Jessica Källman.

– Det här får inte lov att ske, vi har nolltolerans. #metoo är ett brutalt uppvaknande för oss alla, säger Anders Lindstrand.

FTF centralt välkomnar #metoo, och hoppas att det ska få fler att våga prata om övergrepp och trakasserier.

– Förhoppningsvis leder det till att det här samtalet aldrig slutar. Det måste till en förändring på arbetsplatserna, man måste prata om det helt enkelt, att det inte är okej, säger Anders Johansson, ordförande för FTF.

FTF har ingen statistik över hur vanligt sexuella trakasserier är i försäkringsbranschen.

– Det är antagligen lika vanligt som på andra arbetsplatser runt om i hela Sverige. Vår bransch är inte skonad, det här är ett samhällsproblem, säger Anders Johansson.

Hur arbetar FTF mot sexuella trakasserier?

– Det ingår i det lokala arbetsmiljöarbetet. Där jobbar klubbarna systematiskt med att bevaka att arbetsgivarna efterlever företagens policyer mot sexuella trakasserier. Klubbarna jobbar också med att driva på att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier på jobbet.

FTF har släppt en film med sex tips på vad man kan göra om man utsätts eller ser någon annan utsättas för sexuella trakasserier. I övrigt planerar fackförbundet inte att införa några särskilda åtgärder i samband med #metoo-kampanjen.

– Vi försöker hålla ämnet uppe för samtal nu. Vår centrala rådgivning jobbar också löpande med att hjälpa medlemmar som utsätts för sexuella trakasserier, säger Anders Johansson.