Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

»Multitasking är fullständigt förödande«

Att kolla mejlen samtidigt som du pratar i telefonen eller scrolla på telefonen under mötet är vardag för många yrkesarbetande människor. Men fullständigt förödande för effektiviteten.

Mobilen sitter som klistrad i handen i princip hela dagen på många människor. Vår hjärna påverkas av att den bara finns bredvid på skrivbordet.

– Koncentrationsförmågan och vårt arbetsminne, påverkas av mobilens närvaro. Hur mycket man påverkas beror delvis på hur starkt beroende man känner sig av mobilen. Vissa klarar av det bättre, andra klarar inte av det alls. Där kan blotta närvaron av mobilen ha ganska stor effekt, säger Sissela Nutley, hjärnforskare anknuten till Karolinska Institutet.

På vilket sätt kan det påverka?

– Just det här med arbetsminne handlar om att kunna tänka på en viss mängd information samtidigt. Förmågan minskar när mobilen ligger på bordet till exempel, jämfört med om den ligger utanför rummet, säger Sissela Nutley.

Hur beroende man är av mobilen varierar. Det kan vara ärftliga faktorer, hur impulsiv man är, och hur mycket man tenderar att ha en beroendepersonlighet som spelar in.

– Troligtvis spelar det in också vad vi gör på mobilen, vad vi laddar mobilanvändandet med för förväntningar. En del använder kanske bara telefonen till att betala räkningar med och har inte ens sociala medier. Vi har ju lagt in bekräftelse i mobilen i form av social validering från sociala medier, man har flera komponenter i relationen till sin mobil, vilket kan göra att man blir mer knuten till den.

Sissela Nutley.

Hur kan man minska sitt beroende av mobilen?

– Dels får man fundera över hur mycket som är privat användning och hur mycket som är arbets­relaterad användning. En del väljer att ha två mobiler, vilket kanske inte är optimalt ur ett hållbarhetsperspektiv, men det kan vara en nödvändig uppdelning för vissa. Att ha en mobil som representerar jobbet och en för privat bruk.

Man kan också göra ganska mycket genom att konfigurera mobilen, enligt Sissela Nutley.

– Man kan bestämma vilka appar som ska vara tillgängliga och bli mer medveten om sin användning av de appar som man upplever som tidstjuvar. Man kan ta bort notiserna, flytta appar till en egen mapp och designa telefonen så att inte tummen vanemässigt halkar in på vissa appar.

Enligt den amerikanska forskaren professor Gloria Marks har förmågan att hålla koncentrationen minskat avsevärt de senaste tio åren. Gloria Marks forskning visar att 2004 höll man i snitt sin uppmärksamhet till samma uppgift i tre minuter innan man skiftade fokus. 2016 var den siffran 40 sekunder. Minskningen sammanfaller med intåget av de smarta mobilerna.

– Vi kollar mejlen i snitt 74 gånger per dag i snitt 32 sekunder åt gången. Med tanke på att det finns en kognitiv kostnad varje gång man växlar till en ny uppgift kan man bara tänka sig hur ineffektivt detta kan bli.

Kan det här påverka arbetslivet generellt på längre sikt?

– Vi lever i en tid där vi är vana vid att få väldigt snabb respons, snabba belöningar och omedelbar tillgång till information. Man kan tänka sig att det påverkar vårt tålamod och vår förväntan på andra. Man kan fundera över vad det gör med de kognitiva utmaningar och de typer av arbetsuppgifter som kräver mer komplex tanke eller ett djupare engagemang, där man inte kan få ett omedelbart svar.

Vi lever i en tid där vi är vana vid att få väldigt snabb respons, snabba belöningar och omedelbar tillgång till information.

Enligt Sissela Nutley handlar det om att inse sina begränsningar, och inte bara sina egna utan mänsklighetens begränsningar när det kommer till uppmärksamhet.

– Man bör försöka designa arbetsmiljön och arbetssituationen så att det tar hänsyn till de här begränsningarna. Det kan ju handla om hur arbetsytan ser ut, men också om var man har sin mobil och hur man använder den, om man kan göra en sak i taget.

Sissela Nutley har forskat på arbetsminnet, alltså det vi använder när vi tänker, och de kognitiva förmågor vi har, hur formbara de är och om de påverkas av det vi ägnar oss åt. Förra året kom hennes bok »Distraherad – Hjärnan, skärmen och krafterna bakom« och under våren har hon turnerat med den vetenskapliga musikalen »Det syns inte«, som hon varit med och skrivit manus till med den ideella föreningen Arts & Hearts.

Den handlar om psykisk ohälsa och vad som händer med oss när vi flyttar de mänskliga relationerna till digitala plattformar. I augusti finns chansen att se den på Parkteatern i Stockholm.

Det finns flera saker för arbetsgivare att göra för att minska den digitala stressen, menar Sissela Nutley.

– Man ska tänka igenom sin dagliga kommunikation, både vad det gäller mejlkultur, till exempel vem som ska ha kopia på vad. Det är en enorm informationsmängd vi ska hantera i dag. Detsamma gäller andra typer av plattformar som till exempel Slack. Man bör fundera över de konstanta avbrott som följer när människor ska hålla sig uppdaterade ständigt.

Man bör fundera över de konstanta avbrott som följer när människor ska hålla sig uppdaterade ständigt.

En annan sak att tänka på är att bestämma när man ska jobba med fokusarbete, sådant som kräver koncentration under längre perioder. Man vet att det fungerar bättre på förmiddagarna för de flesta.

– Just det här med multitasking är fullständigt förödande, man har sett en kostnadseffekt på 400 procent när man försöker med det. När man ska göra fokuskrävande arbete är det viktigt att man ges förutsättningar till det och kan dra sig undan och få jobba ostört.