Gå direkt till textinnehållet
Jacob Lundblad, Nordax. Foto: Nordax

Nordax vd spår fortsatt tillväxt – trots vikande konjunktur

Fusionen av Nordax Bank och Bank Norwegian har fått grönt ljus från tillsynsmyndigheterna. Att de två bankerna går samman kommer inte leda till några större förändringar på personalsidan, säger Nordax vd Jacob Lundblad till Finansliv.

Sammanslagningen av nischbankerna Nordax Bank och Bank Norwegian är nu klar, efter att fusionen har registrerats hos Bolagsverket. Affären gick i mål redan i november i fjol men har dragit ut på tiden i väntan på godkännanden från Finansinspektionen och norska Finanstilsynet.

Planerna att köpa Bank Norwegian blev för första gången kända under våren 2021 då Nordax lade ett bud på 17,8 miljarder norska kronor för hela bolaget, med stöd av ägarna Nordic Capital och Sampo som också är storägare i Bank Norwegian.

Sammanslagningen innebär att Nordax blir störst bland nordiska nischbanker inom konsumentlån. Per den 30 september i år hade banken en total utlåning runt 80 miljarder kronor, att jämföra med motsvarande period i fjol innan uppköpet då utlåningen låg på runt 32 miljarder kronor. För jämförbara konkurrenter som Collector Bank och Resurs Bank ligger utlåningen runt 40 respektive 35 miljarder kronor.

Makroläget inför nästa år är tufft där experterna räknar med att svensk ekonomi går in i lågkonjunktur. Även Nordax vd Jacob Lundblad skriver i mejlsvar till Finansliv att banken väntar sig en svårare period, drivet av hög inflation med stigande elpriser och bolåneräntor. Utvecklingen speglas till viss del i marknaden där tillväxten för konsumentlån ökade med 5 procent i tredje kvartalet, att jämföra mot tidigare år då tillväxten legat omkring 8 procent. Trots det är Jacob Lundblad positiv och spår en ökad utlåning för bolaget under 2023.

– Med en full kanalmix i hur vi når våra kunder och en bred produktmix så är vi väldigt väl positionerade för fortsatt lönsam tillväxt. Vi tittar inte så mycket på marknadsandelar men förväntar oss en fortsatt stabil tillväxt inom samtliga produktområden och marknader, säger han.

Sammanslagningen innebär bland annat att Bank Norwegian blir en filial till Nordax och kommer enligt bolaget inte påverka Bank Norwegians tjänster och produkter. Enligt Jacob Lundblad kommer förvärvet inte heller innebära några stora organisatoriska förändringar för personalen.

– Nej vi ser inte behov av större förändringar eller personalneddragningar. Förvärvet är snarare drivet av en stor kommersiell potential och intäktstillväxt än kostnadssynergier. I termer av antal anställda så har organisationen totalt sett vuxit då vi under året har arbetat med att stärka upp ett antal enheter.

Nordax fokuserar på produkter som blankolån, bolån och sparkonto. Finns det planer framåt att även bredda ytterligare och växa inom nya produktsegment? 

– I och med sammanslagningen har vi nu både den storlek och de resurser som krävs. Vi ser fortsatt ett stort behov av goda alternativ till storbankerna, så framtiden får utvisa, men just nu är vi fokuserade på att ta hand om den affär vi redan har.