Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Nordea överträffar förväntningarna

Nordea redovisar ett kraftigt vinstlyft i tredje kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 34 procent, vilket även är bättre än av vad analytikerna räknat med. Samtidigt var kreditförlusterna lägre än väntat.

Under torsdagen rapporterade Nordea för tredje kvartalet. Bankens rörelseresultat uppgick till 1,7 miljarder euro, vilket är 34 procent bättre jämfört med samma period i fjol. Resultatet var även bättre än vad analytikerna räknat med, där prognosen låg på 1,6 miljarder euro, enligt Infront.

Intäkterna steg med 19 procent under kvartalet, vilket främst förklaras av stigande räntenetto. Räntenettot ökade med 36 procent under kvartalet, medan provisions- och avgiftsnettot backade 4 procent.

– Under tredje kvartalet fortsatte vi att förbättra vårt resultat. Vi bibehöll ett aktivt förhållningssätt till våra kunder och stabila affärsvolymer vilket resulterade i en avkastning på eget kapital på 17,9 procent. Intäkterna ökade med 19 procent på årsbasis, främst drivet av räntenettot och trots negativa effekter av de svaga norska och svenska valutorna, säger vd Frank Vang-Jensen i en kommentar.

Bankens kreditförluster i kvartalet uppgick till 33 miljoner euro, väntat var 92,7 miljoner, enligt Infront.

I rapporten upprepar banken målet för helåret om en avkastning på eget kapital på 15 procent. I tredje kvartalet låg siffran på 17,9 procent, jämfört med 12,7 procent för ett år sedan. Orsaken bakom utvecklingen är att intäkterna ökar snabbare än kostnaderna, uppger banken. Kostnaderna steg med 5 procent i kvartalet.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord