Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Nordea överträffar förväntningarna

Nordeas fjärde kvartal blev bättre än analytikerna räknat med. Rörelseresultatet ökade med 26 procent, väntat var en ökning på 12 procent. Ett starkt räntenetto ligger bakom resultatlyftet.

Under torsdagen lämnade storbanken Nordea sin rapport för fjärde kvartalet och stängde bokslutet för 2022.

I kvartalet ökade bankens rörelseresultat till 1 609 miljoner euro från 1 255 miljoner euro mätt i årstakt, vilket motsvarar en ökning med 26 procent och var klart bättre än analytikernas förväntade 1418 miljoner euro.

Utvecklingen hänger ihop med bankens räntenetto som steg till 1 641 miljoner euro, att jämföra med 1 255 miljoner euro samma kvartal i fjol.

Räntenettot drevs särskilt av ökad företagsutlåning, inlåning och högre inlåningsmarginaler och kom in 4,5 procent högre än förväntade 1571 miljoner euro, enligt Infront. Bankens andel på bolånemarknaden ökade med 3 procent och företagsutlåningen ökade med 9 procent.

»Under fjärde kvartalet hade vi fortsatt fokus på att öka affärsaktiviteten genom att bredda vårt utbud av sparprodukter och hjälpa våra kunder med finansiering och riskhantering i det turbulenta marknadsläget. Vi var proaktiva i kontakten med våra kunder – exempelvis ökade kundaktiviteten som svar på personliga meddelanden i mobil- och nätbanken med 50 procent jämfört med förra året«, skriver vd Frank Vang-Jensen i bokslutet.

Provisionsnettot minskade med 12 procent i kvartalet, på grund av lägre förvaltat kapital och fortsatt låg aktivitet på kapitalmarknaden, och kreditförlusterna uppgick till 40 miljoner euro.

Kostnaderna i kvartalet ökade med 10 procent. Enligt Nordea var ökningen högre än normalt och hänger ihop med »hög inflation, ytterligare investeringar i ny teknik och riskhantering, samt vissa poster som transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Topdanmark Livsforsikring«.

Nordeas avkastning på eget kapital ökade till 15,9 procent, från 11,3 procent för motsvarande kvartal i fjol. K/I-talet förbättrades ordentligt till 41,9 procent, från 45,2 procent.

För helåret 2022 ökade rörelseresultatet med 9 procent till 5 381 miljoner euro mot tidigare 4 971 miljoner euro året innan. Intäkterna steg 7 procent och räntenettot 15 procent. Provisionsnettot backade 5 procent och kostnaderna steg med 5 procent.

»Vi strävar efter att fortsätta förbättra vår lönsamhet och räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent även under 2023. Det är redan nu i linje med vårt finansiella mål till 2025 och givet att omvärldsläget blir mer tydligt och förutsägbart, räknar vi med att ge en uppdatering kring vårt mål för 2025 mot slutet av det här året«, fortsätter Frank Vang-Jensen.

Mest läst

»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika