Gå direkt till textinnehållet

Nordea: »Vi behöver öka andelen kvinnor på högre positioner«

Lönerna Helena Stensö, HR-chef på Nordea Sverige, om löneutvecklingen 2020 och hur Nordea arbetar för att utjämna löneskillnaderna.

– Vad gäller Nordeas löneutveckling 2020, i samband med lönerevision, kan vi se att kvinnors lön procentuellt har ökat mer än männens, men inte i kronor. För helåret 2020, då vi även inkluderar nyanställningar och byte av tjänst, följer vi samma trend som i finansmarknaden i stort – männen har ökat mer både procentuellt och i kronor.

Läs också

Männen får mer trots Lika lön-projektet

– Vi har fortfarande skillnader mellan könen vad gäller lön, och det är något vi löpande arbetar med. Vi är inte nöjda med hur det ser ut och vi är inte där vi vill vara gällande löneskillnaderna.

– Vid rekrytering av nyexaminerade ser vi ingen skillnad på ingångslönerna mellan könen. Högre löneutveckling för män än för kvinnor ser vi oftare vid rekrytering av mer erfarna medarbetare, något som dessvärre gäller hela arbetsmarknaden.

Helena Stensö.

– Vi arbetar på en rad olika sätt för att utjämna löneskillnaderna mellan könen, bland annat genom lönekartläggningar tillsammans med fackförbunden, löpande utbildningar och verktyg vad gäller omedvetna fördomar, både för chefer och medarbetare. Vi har också krav i rekryteringsprocesserna på att båda könen ska vara representerade i sluturvalet. Vi arbetar strukturerat med jämställdhet och mångfald både i vår kultur, arbetsmiljö och i vår rekrytering. Vi har fokus på jämställdhet och mångfald i alla våra HR-processer, och även när vi rekryterar nyutexaminerade, för att säkerställa att fler kvinnor kommer in i ett tidigt skede.

– Vi behöver fortsätta öka andelen kvinnor på högre positioner, för det ger ju också en utjämning i lönerna. Nordeas ambition är 40/60 på alla nivåer i organisationen och i Nordea Sverige är 45 procent av det totala antalet ledare kvinnor. Däremot minskar andelen kvinnor för varje ledarnivå uppåt i organisationen och det har vi fullt fokus på att förbättra. Vi arbetar strukturerat för att nå en lika bra könsbalans i de högre chefsleden som vi har i hela medarbetarstyrkan och i den totala chefsstyrkan.

Läs också

Handelsbanken: »Vi måste ständigt ifrågasätta löneskillnaderna«

När kommer vi få se jämställda löner i finansbranschen?

– Det är naturligtvis svårt att säga – detta ett samhällsproblem och något som vi alla måste arbeta med löpande och strukturerat. Jag tror att finansbranschen har samma utmaningar som många andra branscher – samma strukturer råder hos oss som i samhället i stort och vi kan förstås bli mycket bättre. Något som också påverkar är normer och omedvetna fördomar. För att komma till rätta med det har vi verktyg och löpande utbildningar, både för chefer och medarbetare, och dialog är A och O.

Mest läst

»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika