Gå direkt till textinnehållet
Klarnas huvudkontor i Stockholm. Foto: Tor Johnsson

Ny klubb bildas på Klarna: »Löneutveckling viktig fråga«

500 anställda på Klarna har gått med i Finansförbundet, och i februari ska de välja en ny klubbstyrelse. »Löneutvecklingen kommer vara en viktig fråga, vi ligger lite efter andra medlemsföretag« säger Jon-Artur Holte, som kandiderar till styrelsen.

Vid årsskiftet trädde kollektivavtalet på Klarna i kraft, efter en turbulent höst med strejkvarsel och splittringar bland personalen. Det var Unionen som drev frågan om kollektivavtal på banken, men Klarna valde till slut att teckna avtal med Finansförbundet, Sveriges Ingenjörer och Akavia. Banken är nu medlem i BAO, arbetsgivarna inom bank och finans.

Cirka 500 Klarna-anställda har blivit medlemmar i Finansförbundet.

– Det är jätteroligt. Man hoppas när det blir sådana här övergångar att engagemanget inte ska tappas bort. Och att de får känna lite nystart också, de har haft det jobbigt under hösten, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Jon-Artur Holte var tidigare styrelsemedlem i Unionenklubben på Klarna, och ställer nu upp för val till Finansförbundets klubbstyrelse. Totalt har ett tiotal anmält intresse för styrelsen. Valet kommer att ske den 14 februari.

– Då kommer vi att bilda klubb. Innan dess ska vi ha en nomineringsrunda, och sen kommer det bli en omröstning på medlemsmötet om vilka som ska vara med i styrelsen och vilka roller de ska ha, säger Jon-Artur Holte.

Jon-Artur Holte, Klarna.

Han är en av de som har engagerat sig i det förberedande arbetet med klubben, och har bland annat haft möten med ombudsmän på Finansförbundet samt svarat på frågor från de anställda.

När Finansliv pratade med Jon-Artur Holte innan jul beskrev han en splittring mellan de anställda som ville ha kollektivavtal och de som inte ville det. Splittringen är något mindre nu, tycker han.

– Det håller på att bli bättre. Det är fortfarande många som är oroliga, men nu är fokus mer på sakfrågor som semester och ersättning vid föräldraledighet. Det är kul att se nu när sakfrågorna kommer upp att det finns ett stort engagemang hos de anställda, även hos dem som inte är medlemmar.

De anställda kommer numera att få semester för innevarande år, i stället för som tidigare för föregående års arbete. Dessutom ges semesterdagarna i januari i stället för i april.

Ersättningen vid föräldraledighet kan också ändras. Den extra ersättning som Klarna har gett till föräldralediga, utöver Försäkringskassans föräldrapenning, är nämligen något högre än den som finns i Finansförbundets centrala avtal.

– Klarna har sagt att de kommer sänka ersättningen till föräldralediga vilket gör många oroliga, de har planerat sina familjer utifrån det. Det är något vi behöver titta mer på, om Klarna skulle kunna erbjuda högre betalt än det centrala avtalet, säger Jon-Artur Holte.

Tanken med kollektivavtalet är just att det ska vara en bas som kan anpassas efter olika företag, enligt Ulrika Boëthius.

Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet. Foto: Alexander Donka

– Avtalet är utformat så att det ska kompletteras med lokala överenskommelser om hur man vill göra just på Klarna. Så den nya klubben kommer få mycket att göra, säger hon.

Finansförbundet kommer att utse några ombudsmän som ska jobba specifikt med Klarnas nya styrelse och vara tillgängliga för direktstöd, enligt Ulrika Boëthius.

– Vi hoppas även kunna hjälpa med att förbättra stämningen på bolaget. Även de som varit skeptiska till kollektivavtal behöver tas omhand, få veta vad som gäller och förhoppningsvis också vilja bli medlemmar.

Om Jon-Artur Holte blir vald till styrelsen vill han driva frågan om löneutveckling.

– Löneutveckling kommer att vara en viktig fråga de kommande åren, vi ligger lite efter andra medlemsföretag i Finansförbundets och BAO:s avtal. Det vi måste driva just nu är frågan om transparens i lönerevisionen som kommer nu i vår, och hjälpa företaget att få fram en bra lösning för lönerevision för alla anställda, säger Jon-Artur Holte.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord