Gå direkt till textinnehållet
Henrik Allert, Product Manager på Itello, tror att AI (artificiell intelligens) är perfekt för försäkringsbranschen. Foto: Oskar Omne

Ny teknik förändrar försäkringar

Inte bara kundmötet ändras när försäkringsbranschen digitaliseras. Henrik Allert, head of digital solutions på Itello, ser många möjligheter med ny teknik.

Trender Insurtech

1. Digitaliserade kundmöten och robotrådgivare.

2. Anpassningsbara IT-system för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen.

3. Individanpassade försäkringspremier på sak- och hälsoförsäkringar.

4. Affärsmodeller som bygger på analys av stora datavolymer.

5. Nya tekniker som machine learning och AI passar försäkringsbolagen bra.

Försäkringsbolagen har ofta inte lika täta kundkontakter som bankerna. Även om det fortfarande finns en hel del blanketter att fylla i, har arbetet med digitala kundmöten nu tagit fart på allvar. Nya tjänster som robotrådgivare och skräddarsydda produkter, som hälsoförsäkringar baserade på hälsotillstånd och livsstil, håller på att utvecklas.

– Frågan är om man är beredd att uppge den typen av, ofta känslig, information för att få en reducerade premie, säger Henrik Allert head of digital solutions på Itello, leverantör av it-lösningar till liv- och pensionsbranschen.

Han påpekar vikten av att inte glömma bort den interna delen av it. Med ett modernt it-system kan administrativ personal jobba effektivare och vissa processer kan automatiseras. Många försäkringsbolag har i dag egenutvecklade affärssystem vilket ofta kostar mer i underhåll och utveckling än standardiserade dito.

– Det är det stora skiftet som jag ser det. Många företag ser att det finns stora kostnadsfördelar med att ha ett standardsystem i botten. Med press på avgifter och krav på ökad transparens ökar konkurrensen i branschen.

Att ha ett förändringsbart system är viktigt även med tanke på utvecklingen i branschen.

– Digitaliseringen går otroligt snabbt nu. Vi kan ha en susning om vad som händer om två år. Men vad som händer om fem år har vi ingen aning om. Då gäller det att ha en framtidssäkrad lösning som ökar möjligheten att ta till sig ny teknik och nya typer av digitala metoder.

Förmåga till anpassning är ett grundfundament för bolag som vill vara konkurrenskraftiga. Även om förändringstakten i dag är hög finns inga tecken på att den minskar, det är snarare troligt att tempot ökar än mer – det kommer alltså att gå ännu snabbare i framtiden.

– Att ha ett anpassningsbart och förändringsbart grundsystem med it-stöd i botten kommer att vara helt avgörande.

Ett annat område som blir viktigare i framtiden är hur bolagen hanterar och analyserar data. Henrik Allert menar att många företag framgent kommer att ha en datadriven business. Han menar att datahantering, analys och algoritmisk bearbetning är nyckelfaktorer för morgondagens försäkringsbolag. Det gör att branschen också behöver fler anställda som kan analysera stora volymer med kunddata. Försäkringsbranschen bygger redan i dag på olika typer av beräkningar och data. Likaså är det en verksamhet som omfattas av olika regelverk. Ingredienser som gör det möjligt att bygga smarta lösningar baserade på ny teknik som machine learning (teknik som gör att datorn kan göra prognoser om framtiden baserat på befintliga data, typ rekommendationer av filmer baserat på tidigare nedladdningar) och ai (artificiell intelligens, programvara som efterliknar den mänskliga hjärnas förmåga att dra slutsatser och lösa problem).

– Machine learning och ai är som klippt och skuret för försäkringsbranschen.

Med hjälp av internet of things (prylar som pratar med varandra) samlas data för att göra skräddarsydda sakförsäkringar för bilar, hem och olika prylar. Utvecklingen går snabbt nu.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord