Gå direkt till textinnehållet

Nytt år – nya regler: Så påverkar förändringarna dig i finansbranschen

Rätt att jobba längre, högre skatt på ISK och höjt reseavdrag är några av de nya regler och förändringar som påverkar finansbranschens anställda i år.

Rätt att jobba längre
Från 2023 har du rätt att jobba till 69, jämfört med 68 som gällde tidigare. Kommer arbetstagaren överens med sin arbetsgivare går det att jobba längre än så. De nya reglerna innebär dock att du som fyllt 69 inte har rätt till längre uppsägningstid än en månad och inte heller har företrädesrätt vid återanställning. Åldern och villkoren för hur länge du har rätt att jobba kvar kan samtidigt variera beroende på kollektivavtal.

Pensionsåldern höjs även för när man först kan börja ta ut allmän pension. Från 2023 gäller 63 år, mot tidigare 62, och berör födda 1961 och 1962. Pensionsåldern höjs också för när man kan börja ta ut garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg till 66 år, mot tidigare 65 år och gäller personer födda 1958 och senare.

Förändrade grundavdrag
Den höga inflationen leder i år till en kraftig höjning av prisbasbeloppet. Förändringen påverkar grundavdraget och gör att skatteavdraget blir högre än tidigare och leder till sänkt skatt på löner och pension. Störst blir effekten för de som betalar statlig inkomstskatt, på grund av att skiktgränsen höjs kraftigt till 598 500 från 540 700 kronor. För 2023 innebär det att det krävs en lön på 51 200 kronor för att betala statlig inkomstskatt, jämfört med 2022 då skattenivån låg på 46 200 kronor. Åldern spelar också roll. De som är över 66 kan tjäna upp till 56 900 kronor i månaden innan statlig inkomstskatt tas ut.

Höjt inkomstbasbelopp kan slå mot tjänstepensionen
Inflationen och löneutvecklingen i samhället innebär också att kraftig höjning av inkomstbasbeloppet som för 2023 ligger på 74 300 kronor mot 71 000 för 2022. Inkomstbasbeloppet avgör hur stora inbetalningarna blir till den allmänna pensionen och kan även spela stor roll för storleken i tjänstepensionen om man har högre lön, vilket Finansliv tidigare skrivit om. I år ligger lönegränsen för att få extra avsättningar från arbetsgivaren till tjänstepensionen på 46 438 kronor i månaden, mot 44 375 kronor i fjol.

Ett högre inkomstbasbelopp är även viktigt för de som löneväxlar. För att det ska vara gynnsamt i år krävs en lön på 50 000 kronor i månaden, att jämföra med 48 000 kronor 2022.

Kraftig skattehöjning på ISK och kapitalförsäkring
Skatten på det populära Investeringssparkontot, ISK, är ett hett debatterat område. Enligt Tidöavtalet skulle skatten på ISK sänkas och göra de första 300 000 kronorna skattefria. Men i budgeten som presenterades i höstas fanns förslaget om skattesänkningen inte med.

I stället höjs skatten rejält under 2023, på grund av den stigande räntan. Skatten på ISK utgår från statslåneräntan plus en procentenhet, och statslåneräntan har mer än fördubblats i år. För 2023 ligger ISK-skatten på 0,882 procent, att jämföra med 0,375 procent för 2022.

Höjt reseavdrag
Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjs till 25 kronor per mil från tidigare 18,5 kronor. När det gäller resor med förmånsbil höjs avdraget till 12 kronor per mil från 6,5 respektive 9,5 kronor. För helt eldrivna förmånsbilar ligger avdraget kvar på 9,5 kronor per mil.

Tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel
Skatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 1 krona per liter, moms inräknat. Efter att hänsyn tagits till nuvarande indexregler blir effekten 14 öre för bensin och 40 öre för diesel. Skattesänkningen gäller i tre år.