Gå direkt till textinnehållet
Utvecklingen av jämställdhet och mångfald går för långsamt i svenskt näringslivs ledarskikt. Det tycker grundarna av Accelerate Q, ett nytt ledarskapsprogram för kvinnor.
Utvecklingen av jämställdhet och mångfald går för långsamt i svenskt näringslivs ledarskikt. Det tycker grundarna av Accelerate Q, ett nytt ledarskapsprogram för kvinnor.

Nytt program ska ge fler kvinnliga ledare

Utvecklingen av jämställdhet och mångfald går för långsamt i svenskt näringslivs ledarskikt. Det tycker grundarna av Accelerate-Q, ett nytt ledarskapsprogram för kvinnor.

Hallå där!

Lena Creutz, organisations- och ledarskapsekonom, som är en av grundarna till Accelerate-Q.

Varför startade ni programmet?
– Det talas mycket om bristen på jämställdhet och mångfald i toppen av svenskt näringsliv, men vi ser inte att det görs tillräckligt för att ändra på detta och det vill vi ändra på. En viktig nyckelfaktor för att en grupp ska fungera bra och kunna prestera optimalt är att den inte är alltför homogen. Men i ledningsgrupper och styrelser består gruppen många gånger av män i samma ålder och samma bakgrund.

– Det handlar ytterst om att kunna möta konkurrensen i en global och modern marknad. Min kollega Anders Ramsell har arbetat i 25 år som företagskonsult, och han märker nu en förändring i sina utländska kunders syn på Sverige. De senaste åren har Sverige sjunkit i rankingen över mest kreativa länder i världen och något måste nu göras snabbt för att vi ska återta tidigare position.

– För att bli mer affärsmässiga och kunna utnyttja hela den kreativa bredden bland medarbetare i företagen krävs det ökad mångfald och fler kvinnor på ledande positioner. Vår ambition är att Accelerate-Q ska skynda på utvecklingen av jämställdhet i lednings- och styrelsegrupper. Vi vill också bidra till en ökad mångfald i andra aspekter än just kön, och därför kommer vi sträva efter att ta in deltagare med olika kulturell och geografisk bakgrund.

Vad skiljer ert ledarprogram från andra?
– Vi tar ett helhetsgrepp och fångar upp alla de delar som är avgörande för att kunna ta sig till den absoluta toppen – utbildning, individuell coachning och konstruktivt nätverkande. Programmet bygger delvis på resultat från djupintervjuer med män och kvinnor i ledande positioner, där vi identifierade ett antal viktiga förutsättningar som kvinnor behöver för att kunna, och även vilja, ta sig hela vägen till toppen.

Vad krävs för att snabba på utvecklingen att få fler kvinnor i företagsledningar och styrelser?
– En anledning som ofta ges till varför man väljer en man före en kvinna är att det saknas kvinnliga kandidater med rätt erfarenhet och kompetens. Det är just detta vi vill ändra på, genom att se till att de kvinnor som har ambitionen att ta sig hela vägen får rätt vägledning, utbildning och – inte minst – rätt kontakter. I slutändan handlar det om att det behöver bli tillräckligt många kvinnor i varje lednings- och styrelsegrupp. Vi behöver ändra på strukturerna för att normerna slutligen ska ändras. I dag är normen att en hög ledare är en man, och så länge det är så har vi inte kommit i mål.

Vad finns det för hinder?
– Största hindret är att många inte tror att bristen på jämställdhet finns längre, eller att det inte är viktigt. En annan svårighet är att många kompetenta och duktiga kvinnor i dag väljer bort toppositionerna. Det kan finnas olika skäl till detta, men en vanlig anledning är att man tror att det kommer bli svårt att förena en hög chefsroll med tillräckligt med tid och ork för familjen eller hälsan. Av den anledningen kommer vi i programmet ägna tid åt hur varje individs strategi ska se ut för att kunna uppnå en sund balans mellan arbetsliv och privatliv.

Text: Åsa Berner

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord