Gå direkt till textinnehållet
Swedsec Foto: Mostphotos

»Om man får en varning är man brännmärkt«

Antalet beslut från Swedsec ökar kraftigt. Enligt regelverket ska anställda som varnas kunna jobba vidare på samma tjänst, men i praktiken ser det annorlunda ut. Sara har blivit av med två jobb efter sin varning.

De senaste åren har antalet ärenden och beslut i Swedsecs disciplinnämnd blivit allt fler, vilket Finansliv tidigare skrivit om. Hittills i år har disciplinnämnden meddelat 62 beslut, vilket kan jämföras med 2019 då 48 beslut meddelades under hela året. Jämfört med för fem år sedan har antalet beslut nästan tredubblats.

Swedsec anser inte att ökningen ska ses som ett tecken på att det sker fler regelbrott i finansbranschen nu än tidigare.

Allt fler ärenden i Swedsec

Antalet beslut från Swedsec ökar. Under första halvåret 2020 fattade Swedsecs disciplinnämnd 40 beslut i olika disciplinärenden. Det är fler än någonsin tidigare för perioden, och en stor ökning jämfört med förra året då 48 beslut meddelades under hela året. Hittills i år har 62 beslut meddelats.

Ser man längre tillbaka i tiden är ökningen av antalet disciplinärenden mycket stor. År 2015 meddelades 22 beslut under hela året. För tio år sedan, år 2010, meddelades bara 8 beslut.

– Det verkar vara en effekt av att arbetet med regelefterlevnad har stärkts så att fler överträdelser upptäcks och anmäls. Det är givetvis inte bra att regler bryts men det är bra för konsumentskyddet att det upptäcks och att det får konsekvenser, sa Katarina Lidén, vd på Swedsec, till Finansliv tidigare i höstas.

När en licenshavare anmäls till Swedsec utreds ärendet först av disciplinutskottet. Om utskottet anser att ett regelbrott har skett förs ärendet vidare till disciplinnämnden. Därefter fattar nämnden beslut om eventuell påföljd. De påföljder som finns är erinran, varning eller indragen licens.

Enligt Swedsecs regelverk ska anställda som får en varning eller erinran kunna jobba vidare på samma tjänst. Swedsec gjorde ett förtydligande om detta förra året.

»Det bör observeras att varning och erinran innebär att disciplinnämnden har ansett att licens­havaren kan fortsätta arbeta med licenspliktig verksamhet och innebär således inte i sig att personen inte kan anses lämplig för licens.« står det i Swedsecs regelverk.

Men trots förtydligandet kan varningar få större konsekvenser i praktiken.

Sara, som vill vara anonym, är en av dem som varnats av Swedsecs disciplinnämnd. Banken hon jobbade på ansåg att hon brustit i sin rapportering.

– Jag missade att registrera en del av affärerna. När banken påpekade det försökte jag justera det i efterhand, utifrån deras instruktioner. Men sen sa de att jag justerat på ­fel sätt, trots att jag gjorde som de sa, säger Sara.

En kort tid efter att Sara försökt justera sina registreringar kallades hon till ett möte med arbetsgivaren. Banken meddelade att de skulle anmäla Sara till Swedsec. Dessutom ansåg banken att hennes misstag var så allvarliga att de ville avskeda henne.

– Det var en av de värsta dagarna i mitt liv, säger Sara.

Sara tog kontakt med Finansförbundet, och med deras hjälp ändrades varslet till en överenskommelse om att avsluta anställningen utan tvist.

Jag vet faktiskt inte om jag kan få ett liknande jobb i samma bransch.

När Sara slutade på banken hade Swedsec ännu inte fattat beslut om hennes ärende. Hon sökte nya jobb, och fick efter ett tag en provanställning på en annan bank. Precis efter att hon skrivit på sitt nya anställningsavtal kom beskedet från Swedsecs diciplinnämnd: en varning. Sara meddelade sin nya arbetsgivare beslutet.

– I min enfald tänkte jag att det inte skulle bli några problem, Swedsec anser ju att jag kan fortsätta jobba med samma arbetsuppgifter.

Men den nya arbetsgivaren tyckte annorlunda. De ansåg att Sara hade undanhållit information genom att inte meddela att hon var under prövning av Swedsec. Arbetsgivaren ville inte heller ha en person som blivit varnad på tjänsten. Provanställningen sades upp med omedelbar verkan.

– När vi pratade om jobbet visste jag ju inte hur utfallet skulle bli. Ärendet hade lika bra kunnat läggas ned. Så det fanns ingen anledning för mig att berätta det, säger Sara.

Vad tror du hade hänt om du hade berättat tidigare?

– Om jag hade berättat att jag var under utredning när jag sökte jobbet hade jag inte fått provanställningen. Inte en chans.

Trots att Swedescs regelverk säger att anställda ska kunna jobba vidare med licensverksamhet både efter en erinran och en varning har beslutet i Saras fall alltså lett till att hon blivit av med två anställningar. Nu står hon utan jobb.

– Jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag vet faktiskt inte om jag kan få ett liknande jobb i samma bransch.

Varningen finns kvar Swedsecs register i två år. Sara tycker att hon redan har fått betala ett högt pris för sina misstag. Hon känner sig uthängd.

– Jag har aldrig snattat eller ens plankat på tunnelbanan, men plötsligt ses man som ett monster. Det spelar ingen roll att Swedsec skriver att man ska kunna jobba vidare, det fungerar inte så. Folk är livrädda för att ta i en nu.

Om man får en varning och sen ska söka nytt jobb så är man brännmärkt.

Henrik Cronier, förbunds­jurist på Finansförbundet, har företrätt Sara i Swedsec-ärendet. Det är inte det första fallet som han varit med om där en anställd blir av med sin anställning på grund av en varning.

– Det finns en risk att det blir ett yrkesförbud. Om man får en varning och sen ska söka nytt jobb så är man brännmärkt. Står valet mellan två personer och den ena har fått en varning eller annan sanktion så anställer arbetsgivaren den utan sanktion. Det är ganska naturligt.

Finansförbundet är generellt sett positivt till Swedsec och systemet med självreglering. Men Henrik Cronier anser att beslut om erinran och varning inte borde synas för alla, utan endast meddelas den anställda. Som det ser ut i dag skickar Swedsec beslut både till licensinnehavaren, den arbetsgivare som gjort anmälan och det företag som licensinnehavaren är anställd på för tillfället. Dessutom offentliggörs besluten anonymiserat i pressmeddelanden och på Swedsecs hemsida.

– Har man fått en varning eller erinran så har man ansetts fullt funktionsduglig. Då ska arbets­givarna inte kunna få den informationen. Det bör endast vara synligt för arbetsgivare om man blivit av med licensen, för då har man ju inte behörighet att jobba vidare med samma arbetsuppgifter, säger Henrik Cronier.

Swedsec ägs av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, som tidigare hette Svensk Fondhandlarförening. Det är en branschorganisation för företag på värdepappersmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att det är arbetsgivarna i finansbranschen som utser Swedsecs styrelse, som i sin tur utser ledamöterna i Swedsecs regelkommitté samt disciplinutskott och disciplinnämnd. Henrik Cronier är kritisk till att det bara är arbetsgivarna som styr Swedsecs regelverk.

– På det stora hela är det ett bra system, men jag kan tycka att regelverket borde ligga under Finansinspektionen eller liknande oberoende organ så att fler intressen får göra sin röst hörd. Nu är det bara den ena sidan.

Henrik Cronier har själv märkt av en stor ökning i antalet Swedsec-ärenden som Finansförbundet hanterar. Ökningen beror inte på att fler medlemmar har Swedsec-licens nu än tidigare.

– Att ärendena har ökat går inte att förklara med att antalet licenserade eller anslutna företag har ökat, för så är det inte. Jag tror inte heller att det beror på att de anställda gör fel oftare nu, utan snarare på att företagen har blivit mer anmälningsbenägna. De är mer måna om att följa regelverket och har blivit bättre på att upptäcka brister och göra anmälningar.

En anställd som Henrik Cronier har företrätt i ett annat Swedsec-ärende är Peter. Han blev anmäld till Swedsec för brister i dokumentationen.

Jag känner mig utpekad, nästan kriminell. Jag kan tycka att det jag har gjort var inte rätt, men det har inte drabbat någon.

Peter, som egentligen heter något annat, jobbar som rådgivare, en tjänst han haft under flera år. Arbetsbelastningen har alltid varit hög, men en tid innan anmälan var den värre än vanligt. Peter kände att han inte hann med dokumentationen.

– Jag hade väldigt mycket möten, och fick en tillsägelse från min chef att jag var sen med rapporteringen. Jag försökte komma ikapp, men då var det väldigt mycket jag skulle dokumentera på en gång, säger Peter.

I sitt försök att få ihop dokumentationen missade han vissa delar, och gjorde enligt banken fel i några fall. Han fick veta att han skulle anmälas till Swedsec.

– Det var väldigt tufft. Det är inget man önskar sin värsta fiende, säger Peter.

När anmälan väl skickats in till Swedsec får den anställda möjlighet att bemöta arbetsgivarens påståenden. Peter fick hjälp av Finansförbundet, men han tycker att processen har varit lång och jobbig.

– Det är svårt att besvara anklagelser om rådgivningsmöten jag haft för flera månader sedan.

Efter nästan ett halvår kom till slut ett beslut från Swedsec. Peter fick en varning.

– Jag känner mig utpekad, nästan kriminell. Jag kan tycka att det jag har gjort var inte rätt, men det har inte drabbat någon. Det har inte lett till några klagomål, ingen kund har förlorat pengar.

Finansförbundet är generellt sett positivt till Swedsec och systemet med självreglering. Men Henrik Cronier, förbundsjurist, ser en risk för att en varning kan bli ett yrkesförbud. Foto: Alexander Donka

Till skillnad från Sara jobbar Peter kvar på samma tjänst efter varningen, och tycker att jobbet fungerar bättre.

Numera sätter han själv av tid efter varje rådgivningsmöte för dokumentation, så att han inte ska halka efter igen. Men arbetsbelastningen är fortfarande hög och arbetsgivaren har inte gjort några åtgärder för att förändra det.

– Det har inte varit någon diskussion om att jag har haft för mycket att göra, utan bara att jag har gjort fel. Jag har inte fått något stöd från arbetsgivaren för att förändra min arbetssituation. Det har jag fått göra själv, säger Peter.

Jag har jobbat med det här länge, men jag tror inte längre på mig själv. Jag är jätterädd att göra fel.

Hög arbetsbelastning är en vanlig orsak till att anställda gör fel och blir anmälda till Swedsec, enligt Henrik Cronier.

– Det är absolut en av de vanligaste förklaringarna, att man har varit stressad, jobbat under hård press, att arbetsmiljön varit dålig, eller att chefen inte är närvarande.

Den allt högre arbetsbelastningen i finansbranschen kan också vara en förklaring till ökningen av antalet anmälningar till Swedsec, säger Henrik Cronier.

– Man kan se det som ökad stress, som gör det svårare att följa reglerna. Dessutom har regelverken i finansbranschen blivit mer komplicerade.

Ibland uppmanar Swedsec företagen att se över sin organisation och förbättra arbetssituationen för den anställda som blivit anmäld. Så har inte skett i Peters fall, men hans höga arbetsbelastning nämns som en förmildrande omständighet i beslutet.

Även om Peter har fått behålla sin tjänst har han svårt att slappna av efter varningen. Han är hela tiden nervös över att göra fler misstag.

– Man ifrågasätter hela sitt arbetssätt. Jag har jobbat med det här länge, men jag tror inte längre på mig själv. Jag är jätterädd att göra fel.

Du som är medlem i Finansförbundet kan bli företrädd av förbundet om du anmäls till Swedsec. Kontakta den fackliga rådgivningen för hjälp.

 

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika