Gå direkt till textinnehållet

»Pandemin har skyndat på utvecklingen i branschen«

Framtidsspaning Per Långsved, Sverigechef Nordea om utvecklingen för bankbranschen 2021.

Hur tror du att finansbranschen kommer att utvecklas nästa år?

– Coronapandemin har skyndat på utvecklingen inom flera områden, och flera av dessa förändringar kommer säkerligen bestå. Det handlar bland annat om mer fokus på hemmet – något vi som bank ser vad gäller efterfrågan på att utöka bolån. Också en förändrad syn på resande, minskat behov av kontorsyta i och med mer distansarbete och snabbare utveckling i detaljhandeln från fysisk butik till online. Generellt hänger utvecklingens tempo mycket på om det kommer ett vaccin i närtid eller inte.

– Hållbarhet kommer fortsatt vara centralt och något som är enormt viktigt för finansbranschen. Här kan banker göra stor skillnad genom bland annat ansvarsfulla investeringar, hållbart sparande och produkter. Vi kan också se att det är något som kunderna förväntar sig i dag, och denna efterfrågan har inte minskat till följd av pandemin, utan har snarare ökat.

Hur kommer digitaliseringen i branschen att påverkas av coronapandemin?

– Digitaliseringen har pågått under en längre tid, och under pandemin har vi sett att fler kunder har fått upp ögonen för hur man kan ta del av bankens produkter och tjänster på nya sätt. Här har vi på Nordea kommit långt, men det är ett löpande arbete som inte tar slut. Vi måste hela tiden anpassa oss efter kundernas förändrade beteende.

– Intresset för våra möten på distans har ökat stort under pandemin. Vad gäller Sverige genomförs ungefär 70 procent av våra möten med privatkunder i nuläget på distans via online-lösningar – det är mer än dubbelt så många som innan pandemin. Vi har ca 30 procent fler kundmöten på distans med våra företagskunder.

Hur påverkas hemarbetet?

– När pandemin slog till var det avgörande för oss som bank – som samhällsviktig funktion – att hålla igång verksamheten och snabbt ställa om. Vår VPN-kapacitet är nu fyra gånger så stor jämfört med innan coronautbrottet. Vi har även annars i Nordea flexibla möjligheter överlag att arbeta på distans, genom olika IT-lösningar.

– Precis som många andra företag utvärderar vi vilka implikationer coronapandemin kommer ha för kundernas beteende och vårt sätt att arbeta framöver. Vad de långsiktiga effekterna blir är för tidigt att säga, men vi kan redan nu se att det har fungerat över förväntan.

Hur kommer utvecklingen att se ut för bankkontoren och kundbemötandet?

– En generell utmaning för hela branschen (inte bara kopplat till corona) är – enligt Svenskt Kvalitetsindex 2020 – att vara både digital och personlig i kundrelationen, och samtidigt ha en lokal förankring.

– Vi ser också i våra egna mätningar att vara personlig och lokal är viktigt för våra bankkunder, vid sidan av enkla banktjänster. Nordea finns i dag på 112 platser i landet, och vi har inga planer i nuläget på att göra några större förändringar i vår lokala närvaro. Personliga relationer är och kommer alltid vara viktiga för oss.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord