Gå direkt till textinnehållet
Tre av tio privatanställda tjänstemän känner inte till att tjänstepension ingår i kollektivavtalet – trots att handlar om tusenlappar i månaden i pensionsavsättning. Det visar en ny undersökning från PTK.

Pensionsmyndigheten: Långt kvar till jämställda pensioner

Efterlevandeskydd i inkomstpensionen och ett höjt grundskydd är några åtgärder för att komma åt pensionsgapet mellan kvinnor och män, skriver Pensionsmyndigheten i en ny rapport. Samtidigt kan det dröja upp till 50 år innan pensionssystemet är jämställt.

Pensionerna för kvinnor och män har långt kvar till att bli jämställda, visar en färsk rapport från Pensionsmyndigheten.

Under 2022 var pensionsgapet mellan män och kvinnor 22 procent, baserat på siffror för den inkomstgrundande allmänna pensionen.

Sett till den allmänna pensionen, där även garantipension och bostadstillägg ingår, var pensionsgapet 17 procent.

De ojämställda pensionerna hänger ihop med att kvinnorna i stort har lägre inkomster under arbetslivet, då de arbetar mer deltid och i genomsnitt har lägre löner än männen, vilket flera rapporter visat tidigare.

Läs också

Collectum: »Alla vill ha en bit av den kakan«

Pensionsmyndigheten pekar på ett antal förslag på åtgärder för att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män. Den mest lämpliga åtgärden vore ett efterlevandeskydd för inkomstpensionen, anser myndigheten.

»Om lagstiftaren vill agera för att få mer jämställda pensioner bedömer Pensionsmyndigheten att ett frivilligt efterlevandeskydd för inkomstpension är den åtgärd som är mest lämplig att utreda vidare. Den ekonomiska standarden faller ofta om en inkomst försvinner i ett parhushåll och efterlevandeskydd skulle kunna mildra inkomstbortfallet. Idag finns endast möjlighet att välja efterlevandeskydd för premiepensionen«, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett uttalande.

Andra åtgärder som lyfts fram är ett höjt grundskydd, möjligheten till delad inkomstpension, rätt att överföra premiepension för sambos som har barn samt att se över avgiften vid överföring av premiepensionsrätt.

Garantipensionen, som är en del av grundskyddet, har höjts i omgångar de senaste åren. Närmast var i augusti i fjol då grundnivån höjdes med 1000 kronor per månad och dessförinnan 2020 då nivån ökade med 200 kronor i månaden.

Läs också

Rekordstor höjning av pensionstilläggen nästa år

Under ett seminarium kopplat till myndighetens rapport påpekar Erik Ferm, analytiker, att lönerna även bland yngre drar iväg mer för männen jämfört med kvinnorna. Han konstaterar även att det är mycket långt kvar till att pensionssystemet kan bli jämställt.

– Även om vi skulle få ett jämställt arbetsliv imorgon skulle det ta 40 till 50 år innan de nybeviljade pensionärerna är jämställda. Men då skulle vi fortsatt ha ett pensionsgap bland de äldre pensionärerna. Så problemet med ojämställda pensioner kommer fortsätta om inget görs, säger han.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord