Gå direkt till textinnehållet
Framtidsspaning Petra Ålund, chef Group Technology på SEB. Foto: Ali Lorestani

Petra Ålund, chef Group Technology på SEB, om 2023

Framtidsspaning »Vi har kommit långt på resan och är i dag en fullt digital bank, men den digitala resan har ingen slutstation.«

Hur tror du att digitaliseringen av finansbranschen kommer utvecklas nästa år?
– De senaste åren har vi sett en accelerering av digitala produktlanseringar från olika fintechbolag och övriga företag för att på olika sätt möjliggöra funktionalitet ovanpå det redan existerande finansiella ekosystemet. Denna trend ser vi kommer att hålla i sig framöver och bidrar till att marknadens aktörer måste vara än mer flexibla för att anpassa sina digitala miljöer.

Hur går SEB:s digitala omställning?
– Vi har kommit långt på resan och är i dag en fullt digital bank, men den digitala resan har ingen slutstation. Framöver ligger fokus på att bli en fullt datadriven bank och att öka vår cloud-resa för att snabbare skapa nya erbjudanden.

– Då vi existerat i över 165 år har vi en del system som behöver bytas ut eller uppgraderas. Vi anpassar kontinuerligt våra lösningar för framtiden och när vi tar fram nya tjänster för­söker vi i första hand köpa färdiga lösningar med drift (så kallad SaaS) eller bygger dem direkt i en cloudmiljö. För tre år sedan ingick SEB ett partnerskap med Google Cloud för att tillsammans skapa innovation. När det gäller kommunikation och samarbetsverktyg internt så jobbar vi med Microsofts verktyg och i deras molnlösning.

Vilka risker ser du?
– I takt med digitaliseringen har behovet av säkerhet ökat. Efter Rysslands invasion av Ukraina har vi sett ett ökat cyberhot mot olika systemkritiska verksamheter i vår omvärld. För att möjliggöra en stabil finansmarknad ligger ett stort ansvar på oss som banker. Vi arbetar ständigt med att motverka risken för penningtvätt och här är samarbete och informations­utbyte viktigt mellan företag och myndigheter. Som Bankföreningen har föreslagit vill vi se ändringar av vissa lagar och förordningar för att ge bankerna bättre förutsättningar att bekämpa finansiell brottslighet.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord