Gå direkt till textinnehållet

Planera i tid för att vara tjänstledig

Funderat på att göra något helt annat? Kanske börja plugga, prova ett nytt jobb eller starta eget? Om steget att lämna din trygga anställning känns för stort kan tjänstledighet vara lösningen. Få koll på dina möjligheter här.

Tänk på detta när du är tjänstledig:

För studieledighet utifrån FTF:s kollektivavtal har Pegah Fard, ombudsman på FTF följande tips:

  • Ansök i god tid, minst 3 månader i förväg. Ansök skriftligt så att både du och din arbetsgivare när som helst kan gå tillbaka till den gemensamma överenskommelsen om det skulle behövas.
  • Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten i högst 6 månader enligt avtalet (längre om kollektivavtal inte finns).
  • Man ska ha arbetat hos samma arbetsgivare i minst 6 månader i följd eller i sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Man ska kunna ge arbetsgivaren underlag som bekräftar studierna, som studieplan eller antagningsbevis.
  • Om man ska studera på deltid eller ett visst antal timmar får man kanske vara förberedd på att arbetsgivaren kan omplacera en under studieledighetstiden. Man kan ansöka terminsvis eller för hela studietiden.
  • Studieledighet är inte semestergrundande.

Tjänstledighet för att starta eget har man rätt till enligt lagen, och Pegah Fard pekar på några viktiga detaljer:

  • Rätten omfattar max 6 månader.
  • Man får inte ägna sig åt konkurrerande verksamhet och inte heller ta annan anställning under tiden.
  • Anmäl minst 3 månader i förväg. Du måste tala om hur länge du vill vara ledig.
  • Endast rätt till ledighet på helhet, (ej deltid).
  • Man har rätt att avbryta tjänstledigheten i förtid – men arbetsgivaren har rätt att skjuta fram återgången i en månad.

Några tjänstledigheter har du rätt till enligt lag, som föräldraledighet. ­Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal har även rätt till studieledigt. Frågan behöver faktiskt inte ens regleras i kollektivavtalet, utan det är själva förekomsten av kollektivavtal i sig som enligt studieledighetslagen ger dig rätt att vara studieledig.

Även du som inte omfattas av kollektivavtal kan få studieledigt genom att ansöka. Skulle du få nej av din arbetsgivare kan du påkalla domstolsprövning av frågan efter två år. Längre än så kan inte arbetsgivaren skjuta upp din studieledighetsbegäran.

– Vad många kanske inte känner till är att studierna inte behöver ha någon direkt koppling till ditt arbete. Kravet är att de är organiserade, alltså inte är självstudier, och att de inte är av hobbykaraktär. En måttstock kan vara att de är CSN-berättigande, men det är inte något krav, berättar Viktor Källqvist som är ombudsman på Finansförbundet.

En annan tjänstledighet du har rätt till är om du vill starta eget. Du får dock inte starta konkurrerande verksamhet.

– Du kan alltså inte starta ett företag som sysslar med finansiell rådgivning, förklarar Viktor Källqvist.

Om du vill vara tjänstledig för att prova ett nytt jobb kan du komma överens med din arbetsgivare om det, men det är ingen ledighet du automatiskt har rätt till. Men det finns möjlighet att få ledigt av andra anledningar även utan rätten till ledighet på grund av lag eller avtal. Om du får chefen med dig vill säga.

Ett knep är då att försök lyfta fram vad arbetsgivaren har att vinna, menar Viktor Källqvist.

– Du kan förklara att du trivs på jobbet och gärna vill stanna kvar, men att du också vill få tid att resa eller plugga. Om du får möjlighet till ledighet några månader kan du komma tillbaka med nya perspektiv och ännu större motivation, säger Viktor Källqvist.

Han menar att det också kan underlätta att vara flexibel med tiden och kunna vänta om inte tajmingen är optimal just då.

Om du ska vara tjänstledig är det bra att skriva en överenskommelse med din arbetsgivare om vad som gäller. Där bör till exempel stå vad du har för rätt att gå tillbaka till arbetet i förtid om du skulle vilja avsluta tjänstledigheten, hur länge du ska vara ledig och vad som händer när du kommer tillbaka.

Ska du vara studieledig är det bra att tänka på vad som gäller vid loven. Har du bara studieledigt under terminerna kan du inte räkna med att få vara ledig hela sommarlovet.

– Om du vill sommarjobba någon annanstans än på ditt nuvarande jobb kan det gå bra om det inte är en arbetsgivare i branschen. Du måste dock alltid kolla med din arbetsgivare först, säger Viktor Källqvist.

Text: BrittMari Lantto

Foto: Anna Rahnasto

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord