Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Bostadsmarknaden fortsätter att falla

Fallet på bostadsmarknaden tilltog i december med en nedgång på 2,4 procent i landet. Nedgången innebär att bostadspriserna nu har backat runt 20 procent i vissa regioner från vårens pristopp. »Vi börjar helt klart närma oss de nivåerna nu«, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Bostadsmarknaden avslutade 2022 med ytterligare prisfall. I december fortsatte priserna ned med i snitt 2,4 procent i landet, enligt statistik från Booli.

Priserna på lägenheter backade 1,5 procent och för villor föll priserna med hela 2,9 procent i landet. Störst var nedgången för lägenheter i norra Sverige som landade på -6,5 procent. För villorna föll priserna mest i mellersta Sverige med en nedgång på -4,7 procent.

Enligt SBAB:s chefsekonom Robert Boije är prisfallen större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster. Han påpekar även att priserna i vissa regioner nu har rasat över 20 procent från toppen i våras förra året. Sedan dess har bostadspriserna fallit med runt 17 procent i landet. Nedgångarna har varit ännu större i storstadsregionerna med fall på -21,4 procent i Malmö, -20,8 procent i Storstockholm och -19,8 procent i mellersta Sverige.

– Vår prognos har varit att bostadspriserna ska falla med drygt 20 procent i Sverige som helhet enbart till följd av ränteuppgången. Vi börjar helt klart närma oss de nivåerna nu. Om arbetslösheten skulle komma att öka markant i kölvattnet av den annalkande lågkonjunkturen är det viktigt att bostadsräntorna inte fortsätter upp om vi inte ska få en riktigt besvärlig utveckling på andrahandsmarknaden som också skulle slå stenhårt mot en redan hårt prövad nyproduktion, säger Robert Boije i en kommentar.

I Finanslivs spaning inför 2023 pekade Robert Boije på att den  svenska ekonomin väntas stå och stampa eller minska något nästa år, något han tror kommer smitta av sig även på bostadsmarknaden. Han spår samtidigt ökad konkurrens på bolånemarknaden.

– Konkurrensen om bolånekunderna kommer att öka, vilket troligen kommer att minska bankernas bolånemarginaler ytterligare. Storbankerna men även vissa andra banker har under hösten – trots sjunkande bolånemarginaler – uppvisat goda räntenetton. Det beror på att inlåningsräntorna inte har följt med utlåningsräntorna upp, men konkurrensen om inlåningen kommer rimligen leda till fallande räntenetton under nästa år, säger Robert Boije i spaningen.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord