Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Räntorna väntas fortsätta stiga

Den underliggande inflationen i euroområdet vände oväntat upp i februari. Det ökar trycket på fler räntehöjningar från centralbankerna – även Riksbanken. Swedbank spår att styrräntan når 3,75 procent i juni.

Inflationen i euroländerna låg på 8,5 procent i februari, enligt Eurostat. Det är en liten minskning från januaris inflation på 8,6 procent, men högre än vad analytikerna räknat med. Den underliggande inflationen, rensat för energipriser, steg till 5,6 procent, från 5,3 i januari.

Att inflationen oväntat vände upp förra månaden sätter press på Europeiska centralbanken (ECB) att höja styrräntan. Den så kallade inlåningsräntan, ECB:s viktigaste styrränta, väntas stiga till 4 procent i sommar, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Vår nuvarande prognos ligger dock fortfarande något under marknadsförväntningarna.

Det pressar i sin tur övriga centralbanker att höja sina styrräntor. Trots att Sverige inte tillhör euroområdet kan Riksbanken tvingas höja räntan för att kronan inte ska tappa i värde mot euron.

Enligt Riksbankens egen prognos kommer styrräntan att höjas med 25–50 punkter under våren, men Swedbank tror på fler höjningar. Banken spår en dubbelhöjning av räntan i april, och sen ytterligare en höjning med 25 punkter i juni. Då skulle styrräntan ligga på 3,75 procent.

»Vi reviderade upp prognosen efter det höga inflationsutfallet i januari. Vår förra prognos innebar höjningar med 25 punkter i april och juni. Vår nuvarande prognos ligger dock fortfarande något under marknadsförväntningarna.« skriver Swedbank i sin analys Räntebladet.

Banken räknar med att bolåneräntorna toppar på knappt 4,5 procent i sommar, för att sedan stabiliseras och vända nedåt mot slutet av året. Nästa år tror Swedbank att Riksbanken kommer att sänka räntan, då inflationen väntas ha fallit tillbaka. Riksbanken har dock inga räntesänkningar i sin prognos.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord