Gå direkt till textinnehållet
Urban Funered, Svensk Värdepappersmarknad.

»Realistiskt med en jämställd finansbransch inom fem år«

Investmentbanker och analyshus måste jobba med atmosfären och införa mer flexibla arbetstider för att få in fler kvinnor, anser Urban Funered, vd på branschföreningen Svensk Värdepappersmarknad. »En del av problemet är nog helt enkelt manlig kultur«, säger han.

I förra veckan släppte branschföreningen Svensk Värdepappersmarknad en rapport om kvinnorna som jobbar på investmentbanker, analyshus och värdepappersbolag. Syftet var att ta reda på varför många kvinnor väljer bort eller lämnar sektorn, där runt en tredjedel i dag är kvinnor.

Brist på kvinnliga förebilder, svårigheter att kombinera karriär och familjeliv och en mansdominerad bransch är några av orsakerna som hamnar i toppskiktet varför kvinnorna lämnar, visar rapporten.

Parallellt slås det fast att övertid är vanligt. Nästan 9 av 10 kvinnor jobbar mer än 40 timmar i veckan och var femte jobbar 50 timmar eller mer, enligt undersökningen. Samtidigt uppger en klar majoritet att de är nöjda med sina jobb och att de vill jobba kvar.

»…Företagen behöver diskutera rekryteringsprocessen och fråga sig själva om de erbjuder kvinnor samma möjligheter som männen. Uppfattningen bland många kvinnor är inte att det görs.«

Svensk Värdepappersmarknads vd Urban Funered påpekar att en stor del av kvinnorna är nöjda med sin karriär i finansbranschen. Samtidigt är han bekymrad. Över hälften av kvinnorna uppger att de har sämre utvecklingsmöjligheter än män i liknande roller.

– Det är en stor andel av kvinnorna som upplever att de blir behandlade på annat sätt än män och att de har sämre karriärmöjligheter. Det här är ingen vetenskaplig rapport utan en temperaturmätare, men nu vet vi mer om det vi anade och om de utmaningar företagen har att jobba med.

Vad beror det på att kvinnor och män bedöms olika, tror du? 

– I bästa fall vill jag tro att bolagen anställer den som är bäst, men är dåliga på att förklara varför man väljer vissa personer. I värsta fall är det så att man särbehandlar kvinnor. Där behöver företagen fundera vad det är som gör att kvinnor upplever det så.

Finansliv har tidigare skrivit om bristen på mångfald inom markets, där anställda pekat på nepotism och omedvetna fördomar som en del av förklaringen.

I rapporten skriver bland annat en kvinna att: »Kvinnor får inte ens chansen att söka, många tjänster utannonseras inte. De gånger kvinnor får chansen tror jag att de stoppas av förlegade teorier om att unga kvinnor utan barn bara kommer att vara föräldralediga inom kort och att de som redan har barn inte kommer att kunna prestera på samma nivå som sina manliga kolleger«.

Läs också

Rapport: Därför lämnar kvinnorna handlargolven

Ytterligare en aspekt handlar om en hård jargong och i vissa fall om trakasserier på handlargolven, vilket Finansliv tidigare har berättat om. Urban Funered konstaterar att det har kommit in flera sådana kommentarer i undersökningen, men att de är färre än han hade räknat med.

– Jag trodde faktiskt att de skulle vara fler. Det kan i sig vara en indikation på att det har blivit en förbättring, att det inte är lika hårt som det kanske har varit.

För att få fler kvinnor att stanna kvar efterlyser Urban Funered en hårdare översyn av bolagens ansökningsprocesser. Företagen behöver även jobba med atmosfären och med mer flexibla arbetstider, anser han.

– Utgångspunkten i branschen är god, men företagen behöver diskutera rekryteringsprocessen och fråga sig själva om de erbjuder kvinnor samma möjligheter som för männen. Uppfattningen bland många kvinnor är inte att det görs. Men här vet jag att flera aktörer exempelvis jobbar aktivt med anonymiserade cv:n, säger han och fortsätter:

– Sedan om börsen är öppen så behöver personalen kanske vara på plats vissa tider, men man kan jobba med att se vilka möjligheter som finns till flexibilitet. En del av problemet är nog helt enkelt manlig kultur. Samtidigt hör vi att banker och andra aktivt jobbar med föräldraledighet och flexibilitet. De som jobbar med frågorna kommer också att bli attraktiva arbetsgivare för kvinnor.

Planen är att Svensk Värdepappersmarknad löpande ska följa upp jämställdheten i branschen, berättar Urban Funered. För egen del vill föreningen oftare komma ut på gymnasier och universitet för att locka kvinnor att välja finansinriktning.

– Poolen med kvinnor på universiteten är en utmaning. En majoritet på ekonomi- och juristprogrammen är kvinnor, men de väljer oftare till exempel marknadsföring och i lägre grad finans och matematik. Vi behöver komma ut och visa att finans även är något för kvinnor. Sen behöver branschen bli bättre på att lyfta fram kvinnliga föreläsare och förebilder.

När kan vi få se en jämställd värdepappersmarknad? 

– Det kanske aldrig kommer bli 50/50, men om ambitionen är 40/60 så bör det vara realistiskt inom fem år. Man ska komma ihåg att det inte är hälften tjejer på finansprogrammen, utan många väljer andra inriktningar.

– Vi måste också få fler kvinnor att tro på sig själva och avdramatisera branschen lite. Visst är det en krävande bransch, men frågan är om den är så mycket mer krävande än på många andra ställen.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord