Gå direkt till textinnehållet
Marcus Isgren, ARN. Foto: Gabriel Liljevall

Rekordmånga anmälningar mot banker

Anmälningar mot banker fortsätter att öka kraftigt under 2023. "Antal bedrägerier ökar och framför allt ökar benägenheten att anmäla", säger Allmänna reklamationsnämndens chef och ordförande Marcus Isgren.

Under 2023 ökade antalet bankärenden som anmälts till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, med 62 procent och uppgick till 2 780. Det visar ARN:s årsredovisning.

– Det är samma utveckling som året innan att antalet bedrägerier ökar och framför allt ökar benägenheten att anmäla. Jag tror att det är en kombination av uppmärksamheten i media eftersom många är drabbade, men också att man kan få rätt i domstolar och i ARN, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

En vägledande HD-dom som kom för två år sedan, tydliggjorde gränsdragningen mellan vad som är grovt oaktsamt och särskilt klandervärt, och hur betaltjänstlagen ska tillämpas. Domen ledde till att ARN ändrade sina rekommendationer till bankerna.

– I ARN prövade vi hur konsumentens eventuella oaktsamhet ska bedömas i olika bedrägerisituationer. Det kan röra sig om att konsumenten har lämnat ut koder från en bankdosa eller använt sitt bank-id på uppmaning av bedragaren. Vi har också prövat hur konsumentens personliga förhållanden som exempelvis ålder påverkar bedömningen.

Bland de mest anmälda bankerna ligger Nordea i topp på ungefär 550 fall, att jämföra med Swedbank på nästan 400 och SEB på drygt 300. Handelsbanken har lägst anmälningar bland storbankerna på ungefär 250, enligt ARN:s statistik för helåret 2023.

”Nordea är Nordens största bank och har många äldre kunder som tyvärr varit en målgrupp som drabbats av bedrägerier”, sa Nordeas presskommunikatör David Henriksson i en tidigare intervju med Finansliv. Han uppgav också att Nordea bland annat infört ändrade beloppsgränser, avvecklat e-koder och infört nya krav på scannad id-handling vid förnyat bank-id för att motverka bedrägerier.

Andelen ärenden i ARN där konsumenten fick rätt mot banker ligger på 8 procent, vilket är lägst bland alla kategorier tillsammans med försäkring.

Varför är siffran så låg för bifall?
– Det är fler konsumenter som får rätt mot banken i rena tal. Bankerna har interna reklamationsprocesser i flera steg och under resans gång så reds mycket ut. Tidigare sa bankerna ofta helt nej. Men nu ser vi betydligt fler fall där bankerna delvis sagt ja redan innan ärendet kommer till ARN, eftersom de bedömt att konsumenten inte varit särskilt klandervärd utan oaktsam i mindre grad och betalar därför tillbaka en del av summan. Konsumenten vill även ha sista delen av beloppet och då anmäler man det till oss. Den stora bulken ärenden som blir avslagna är där betaltjänstlagen inte är tillämplig eftersom den inte är en obehörig transaktion för att konsumenten exempelvis gjort alla steg själv.

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord