Gå direkt till textinnehållet
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Mostphotos

Rekordstor höjning från Riksbanken

Riksbanken höjer styrräntan med 100 punkter till 1,75. Det är den största höjningen sen inflationsmålet infördes under början av 90-talet, och mer än vad analytikerna räknat med.

Analytikerna hade räknat med en så kallad trippelhöjning, alltså med 75 punkter. Redan det hade varit rekord, och inneburit att styrräntan fördubblats. Men Riksbanken gör i stället en kvadrupelhöjning, med 100 punkter eller 1 procentenhet, till 1,75 procent.

Dagens höjning är den största som Riksbanken gjort sedan inflationsmålet infördes 1993 och började gälla 1995. Skälet till rekordhöjningen är den höga inflationen. Inflationstakten ligger på 9 procent just nu, långt över Riksbankens mål på 2 procent.

»Inflationen är för hög. Den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för både företag och hushåll att planera sin ekonomi. Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet.«, skriver Riksbanken i en kommentar till beslutet.

Läs också

Inflationens återkomst – så klarar sig branschen

Styrräntan har länge legat på rekordlåga 0 procent, men när inflationen började ta fart under våren höjde Riksbanken räntan först till 0,25 procent och sedan till 0,75 i juli.

Analytiker räknar med att Riksbanken kommer göra ytterligare en rekordstor höjning vid nästa penningpolitiska beslut i november, de flesta tror på 75 punkter även då. Sedan väntas en mindre höjning i början av nästa år, med 25 punkter. Därefter tror de flesta bedömare att Riksbanken har fått bukt med inflationen. Då skulle styrräntan i så fall ligga på 2,50 procent. Riksbankens egen prognos visar att styrräntan kommer ligga på i snitt 1,90 procent under fjärde kvartalet i år, och 2,53 procent fjärde kvartalet nästa år. Det är omkring 0,5 procentenheter högre än prognosen från i juni.

»Prognosen för styrräntan har reviderats upp och indikerar att styrräntan kommer att höjas ytterligare det kommande halvåret« skriver Riksbanken i en kommentar, men konstaterar samtidigt att inflationsutvecklingen är svårbedömd. 

I Riksbankens prognos väntas inflationen ligga kvar på höga nivåer i början av nästa år, för att sedan sjunka tillbaka. Riksbanken räknar med att inflationen stabiliseras nära inflationsmålet på 2 procent i snitt år 2024.