Gå direkt till textinnehållet
Riksbankshuset i Stockholm. Foto: Jonas Eng

Riksbanken höjer räntan till 3 procent

Riksbanken höjer som väntat styrräntan med 50 punkter till 3 procent, och flaggar samtidigt för fler höjningar under våren.

Riksbankens första räntebesked under den nya riksbankschefen Erik Thedéen blev en höjning med 0,5 procentenheter, precis som analytikerna räknat med. Skälet till dubbelhöjningen är som tidigare den höga inflationen. Inflationstakten låg på drygt 10 procent i december, långt över Riksbankens mål på 2 procent.

»Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver stramas åt för att få ner inflationen och värna inflationsmålet«, skriver Riksbanken.

Fler höjningar är att vänta, bedömer Riksbanken.

»Prognosen indikerar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren. Inkommande data och hur de påverkar inflationsutsikterna kommer fortsatt att vara viktiga för penningpolitikens utformning«, skriver Riksbanken.

Samtidigt meddelar Riksbanken att man kommer minska sitt värdepappersinnehav i snabbare takt än tidigare planerat. Riksbanken kommer börja sälja statsobligationer till ett värde av 3,5 miljarder kronor per månad, med start i april. Däremot planerar man inte att sälja icke-statliga obligationer, det vill säga bostadsobligationer och företagsobligationer.

Riksbanken höjer också räntebanan, som toppar på 3,3 procent 2024 där den bedöms ligga kvar så långt prognosen sträcker sig, det vill säga till första kvartalet 2026.