Gå direkt till textinnehållet
Riksbankshuset i Stockholm. Foto: Jonas Eng

Riksbanken höjer räntan till 3,75 procent

Riksbanken höjer som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Det blir minst en höjning till i år, enligt Riksbankens prognos.

De flesta analytiker hade räknat med en höjning med 0,25 procentenheter, vilket också var i linje med Riksbankens egen prognos. Men den senaste tidens dubbelhöjningar från de norska och brittiska centralbankerna i kombination med den svaga kronan gjorde att en del analytiker flaggade för att Riksbanken kan höja med 0,5 procentenheter. Men så blev det inte.

»Riksbankens räntehöjningar har effekt, men för att inflationen ska komma tillbaka till målet på 2 procent inom en rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent.« skriver Riksbanken om beslutet.

Räntan kommer att höjas minst en gång till i år, enligt Riksbankens prognos.

»Det är osäkert hur stor penningpolitisk åtstramning som kommer att behövas för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent. Men Riksbanken kommer att göra det som krävs. Ny information, och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna avgör hur penningpolitiken utformas framöver.« skriver Riksbanken.

Samtidigt har direktionen beslutat om att öka försäljningarna av statsobligationer från 3,5 till 5 miljarder kronor per månad från och med september. Det kan enligt Riksbanken bidra till en starkare krona och därmed förbättra möjligheterna att dämpa inflationen. Däremot planeras ingen försäljning av de icke-statliga obligationerna, det vill säga bostadsobligationer och företagsobligationer.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord