Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad  

Styrräntan ligger kvar på 4 procent. Om inflationsutsikterna är fortsatt gynnsamma kan styrräntan sänkas redan i maj eller juni.

Riksbanken låter räntan ligga kvar på 4 procent i linje med vad analytiker förväntade. Enligt Riksbanken tyder framåtblickande indikatorer på att inflationen närmar sig 2 procent.

”Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent. Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni”, skriver Riksbanken i en kommentar till räntebeskedet.

Flera prognosmakare räknar med en sänkning i maj, men direktionen betonar att det finns risker att inflationen stiger igen. Risker som nya utbudsstörningar på grund av den geopolitiska oron, att kronan försvagas ytterligare eller att företagens prissättningsbeteende inte normaliseras som förväntat.

”Anpassningen av penningpolitiken framöver bör därför präglas av försiktighet, med gradvisa sänkningar av styrräntan”, skriver Riksbanken.

Nästa penningpolitiska besked kommer 8 maj.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord