Gå direkt till textinnehållet

Rött kort! Här är övertrampen som leder till indragen Swedseclicens

Falska namnteckningar, usla råd, brott mot banksekretessen och kunders pengar in på eget konto. Det finns många sätt att göra fel.I värsta fall kan det sluta med att Swedseclicensen ryker. Finansliv har synat disciplinnämnden ingen vill hamna i.

Vanligaste övertrampen:

 • Egna affärer.
 • Bristande dokumentation.
 • Jäv, intressekonflikter.
 • Felaktig kreditgivning.
 • Brott mot banksekretessen.
 • Felaktiga namnteckningar
 • Transaktioner utan godkännande från kunden.

Så straffar nämnden:

De drygt 22 500 personer som har Swedseclicens förbinder sig att följa lagar, branschregler och god sed. Finns det misstanke att någon inte följer reglerna är arbetsgivaren skyldig att anmäla till disciplinnämnden.

Swedsecs kansli utreder först vad som hänt. Vid misstanke om övertramp lämnar de sedan över en utredning och förslag till påföljd till Swedsecs disciplinnämnd.

Nämnden kan ta fyra olika beslut:

 • Fria: Nämnden anser inte att licenshavaren har brutit mot några regler.
 • Erinran: Reglerna har inte följts. Men felet bedöms som lindrigt.
 • Varning: En överträdelse som nämnden menar är grövre.
 • Indragen licens: Grövsta formen av övertramp. Det normala är att licensen dras in under tre år. Men finns också tillfällig återkallelse för kortare perioder.

Den 23 september i fjol var en helt vanlig dag på kontoret för Cecilia. Några kundbesök, telefonsamtal, och ett antal mejl att hantera. Ett kom från en mångårig kund som ville ha hjälp med en överföring.

Det var början på en mardröm för Cecilia som slutade i Swedsecs disciplinnämnd, finansbranschens egen etiska domstol.

– Vi försöker vara vänliga och snälla så att det inte påminner för mycket om en rättegång. Vi finns ju för att hjälpa branschen, alla licenstagare och konsumenterna, säger Johan Munck, ordförande i Swedsecs disciplinnämnd, som ser till att hålla kolla på de drygt 22 000 personer som har Swedsec-licenser.

En av dem är Cecilia som fick det där till synes vanliga mejlet i sin mejlkorg i höstas.

– För över 47 000 dollar till det här utländska kontot. Jag ska göra en affär, lät budskapet.

Inget konstigt med det tyckte hon. Kunden hade gott ställt, var van vid olika värdepappersaffärer, hade bra omdöme och rörde sig i olika delar av världen.

Kunden återkom en vecka senare med en ny överföring på 50 000 dollar och den 7 oktober kom det tredje mejlet som sade att det var dags att föra över 91 000 dollar.

På två veckor hade kunden gett tre överföringsuppdrag på 188 000 dollar, drygt 1,5 miljoner kronor.

Det var bara en hake. Cecilia hade inte själv pratat med kunden utan litat på mejlen.

– Jag ville bara ge kunden service och var överambitiös, var hennes besked till Swedsecs disciplinnämnd.

Där hamnade överföringarna eftersom de visade sig att mejlen vara falska. Kundens mejl hade id-kapats och någon försökte länsa hans konton.

Cecilia hade försökt få tag i kunden och motringt ett par gånger. Inget svar, utan bara en underlig svarston.

– Det fick mig att tro att kunden var utomlands, sade Cecilia till nämnden.

Banken där hon jobbade lyckades stoppa två av betalningarna, men en på 50 000 dollar genomfördes. Banken fick ta smällen och anmälde Cecilia, som egentligen heter något annat, till Swedsec.

Hon var orolig för att rådgivarlicensen skulle ryka och i förlängningen också tjänsten. Men banken hade fortsatt förtroende för Cecilia, trots att hon brutit mot både Swedsecs och bankens interna regelverk.

– Cecilia har lång erfarenhet och är exemplarisk på alla sätt, tyckte banken.

Johan Munck, ordförande i Swedsecs disciplinnämnd, menar att bankens kommentar är vanlig:

– Det är ofta så att arbetsgivaren säger att det är en person vi har stort förtroende för och det här är en engångsföreteelse. Men vi är ändå skyldiga att anmäla.

Påverkar det ert beslut om arbetsgivaren säger att det är en bra person och att det är en engångsföreteelse?

– Ja, visst gör det, säger Johan Munck som också berättar att nämnden ofta är snällare i sin bedömning än vad Swedsec föreslagit i sin utredning till nämnden.

– I 7-8 av tio ärenden följer vi Swedsecs förslag. I de andra är vi ofta mildare. Det kan bero på att vi fått information som Swedsec inte fått.

I fallet med Cecilia gjorde Swedsecs egen utredare samma bedömning som nämnden senare gjorde – att ge Cecilia en varning.

För några år sedan hade disciplinnämnden knappt ett enda ärende som handlade om id-kapningar. Nu är det annorlunda.

– Just id-kapningar är något som ökat bland nämndens ärenden de senaste åren, säger Katarina Lidén, vd för Swedsec Licensiering, som hon själv beskriver som något av finansbranschens körkortspoliser.

Vi är på Blasieholmsgatan 4 B, ett stenkast från Kungsträdgården och Banksveriges hjärta. Hissen tar oss upp till våning fyra. Här är det glasade väggar som gäller.

Swedsec delar lokal med både Bankföreningen och ägarorganisationen Svenska Fondhandlareföreningen. Här sammanträder också Swedsecs disciplinnämnd.

Mycket makt på liten yta. Och mycket har hänt sedan april 2001, då de första Swedseclicenserna togs.

– När vi började trodde vi att 5 000 licenser var en övre gräns, nu är det över 22 000 licenshavare. Den största orsaken är att vi i vårt regelverk har ökat kraven på vilka som måste ha licens. Antalet licensierade rådgivare har därmed ökat kraftigt, berättar Katarina Lidén och pekar på Swedsecs organisationsschema.

– I dag har vi tre olika typer av licensieringstester, ett för aktier och fonder, ett för rådgivning och ett för ledning och kontrollfunktion.

Men snart tillkommer en fjärde kategori. I augusti är det dags att ta Swedseclicens för alla bolånerådgivare.

– Uppskattningsvis handlar det om 15 000 som behöver ta licensieringstestet, säger Katarina Lidén.

Det betyder att allt Swedsecs disciplinnämnd kommer att få jobba hårdare framöver, tror Katarina Lidén.

­– Ja, men det som också styr antalet anmälningar till disciplinnämnden är konjunkturen. När det är sämre tider kan kunderna bli mer besvikna på råden och klagomål uppstår som kan leda till disciplinärenden. Vi såg en tydlig sådan tendens efter finanskraschen 2008.

Bengt Ericson, senior advisor på FTF, tror också på fler fall i Swedsecs disciplinnämnd. Inte bara för att det blir fler personer att övervaka utan också för att kraven hela tiden ökar.

– Regelverken blir mer och mer komplicerade och det innebär svårigheter. Jag skulle vilja gå så långt och säga att det är det pågår en kulturförändring när det gäller att sälja försäkringar. Finansinspektionen ställer väldigt höga krav på att rådgivningen är dokumenterad på rätt sätt och drar sig inte för att göra revisioner och stora granskningar på företagen och tvinga dem att betala miljonbelopp i sanktionsavgifter.

Enligt Bengt Ericson är kraven på dokumentation så omfattande att det nått eller till och med passerat gränsen för vad som är rimligt.

– Ja, det är så mycket regler att följa att man kan fundera på om det är möjligt för en individ att hålla reda på allt.

Bengt Ericson har företrätt flera FTF-medlemmar i Swedsecs disciplinnämnden. Nästan varje gång handlar det om bristande dokumentation.

Kollegan på Finansförbundet, förbundsjuristen Henrik Cronier, har ungefär samma erfarenhet de gånger han företrätt Finansförbundets medlemmar i nämnden. Han menar också att det sällan är någon som bryter mot regelverket medvetet.

– Antingen har man inte känt till reglerna eller så har man slarvat, säger Henrik Cronier.

Det brukar sällan medföra indragen licens eller att arbetsgivaren vill bli av med den anställde.

Men det finns andra fall också.

– Det kan till exempel ha varit att man bollat mellan olika konton, köpt och sålt aktier och involverat familjemedlemmar och kompisar. Då kan arbetsgivaren vilja bli av med personen genom avsked, uppsägning eller överenskommelse.

Är det tillräckliga skäl att bli uppsagd om man blir av med licensen?

– Nej, det behöver det inte vara. Det är två helt olika bedömningar som görs så det går inte att svara på generellt. Jag har bara varit med om ett fall där licensen drogs in och i det fallet är jag tveksam till om det räckt för uppsägning på grund av personliga skäl. Men det prövades aldrig eftersom personen redan hade lämnat banken efter en överenskommelse.

Ett ganska vanligt scenario, enligt Henrik Cronier.

– Ja, i mer än hälften, säg 60 procent, av fallen jag företrätt en medlem i nämnden har personen redan slutat på företaget. Då tycker de att ”jag har redan fått mitt straff när jag fick sparken. Varför ska jag behöva gå igenom det här igen en gång till? ”. Jag förstår att det upplevs som dubbel bestraffning. Men det är viktigt att det också prövas i nämnden.

Henrik Cronier tycker att Swedsecs disciplinnämnd fungerar bra för att stävja branschen.  Han får medhåll av Bengt Ericson:

– Nämnden är väldigt professionell. Mer än vad företagen är ibland. Vi har åtminstone haft något ärende där företaget velat avskeda vår medlem utan att avvakta nämndens beslut.

Henrik Cronier ser en annan trend bland företag som vill bli av med vissa medarbetare – att kräva Swedseclicens av alla.

– Det har jag betänkligheter emot. Varför ska man behöva Swedsec-licens till arbetsuppgifter som normalt sett inte behöver det. Sitter du i kassan på ett växlingskontor är det lite overkill. Jag tror kravet kan användas för att man vill diskvalificera vissa personer. Det är ungefär som man skulle kräva att alla som sitter i kassan på banken ska ha akademisk examen. Det är ett lite väl hårt krav.

Att övervakningen av branschen görs av en branschens egen institution ser de som Finansliv pratat med inte som ett problem.

Det finns inga krav på ett statligt kontrollorgan som för till exempel fastighetsmäklare, Fastighetsmäklarinspektionen.

– Nej, jag tycker systemet fungerar utmärkt. Och vi är inte vinstmaximerande utan finns till för att vara ett stöd för branschen och ge ett konsumentskydd. Skulle vi inte klara av det är jag övertygad om att staten skulle ingripa på något sätt, säger Katarina Lidén.

Men har hon rätt om att Swedsecs disciplinnämnd gör sitt jobb lika bra som en statlig motsvarighet?

Finansliv bestämde sig för att gå till botten och jämföra antalet indragna licenser/legitimationer i finanssektorn med några andra yrkesgrupper.

Swedsec drog i fjol in fyra licenser på 22 000 licenshavare. De innebär att knappt 0,2 promille av licenserna drogs in.

Motsvarande siffror var för:

Fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarnämnden drog in två licenser bland 7 000 mäklare i fjol. Ungefär 0,3 promille.

Läkare. Statliga HSAN(Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) drog in legitimationen för 14 av Sveriges 40 000 läkare i fjol. 0,35 promille av läkarna blev alltså av med legitimationen.

Sjuksköterskor/barnmorskor. I fjol drog HSAN in legitimationen för 10 av sammanlagt 115 000. Mindre än 0,1 promille.

Tandläkare. Fem legitimationer drogs in bland 7 500 tandläkare. Det ger den klart högsta indragningskvoten av de yrkesgrupper Finansliv undersökt, 0,66 promille.

Text: Fredrik Nejman

Bild: iStockphoto

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord