Så hanterar arbetsgivarna coronakrisen
Foto: Oskar Omne

Så hanterar arbetsgivarna coronakrisen

Coronakrisen Finansliv har frågat storbankerna hur de förberett sig för coronasmittan och hur de anställda påverkas.

Samtliga banker följer UD:s och Folkhälsomyndighetens restriktioner och har upparbetade beredskapsplaner för att säkra kontinuiteten om smittspridningen skulle förvärras. Rutiner har också tagits fram för hur bankerna ska agera om en anställd visar symptom på jobbet.

Utöver det har en rad andra försiktighetsåtgärder införts.

Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea, säger att banken utökat möjligheten att arbeta på mer flexibla tider för att undvika rusningstider i kollektivtrafiken. För att möta den ökade trafiken har banken utökat VPN-kapaciteten.

– Det har vi gjort för att säkerställa att systemen klarar att hantera ett ökat behov av distansarbete.

– Vi uppmanar till distansarbete där det är möjligt och våra anställda och kunder att ha möten på distans genom online-lösningar, skriver hon i ett svar.

Som en ytterligare skyddsåtgärd tar de anställda inte i hand, fortsätter hon.

Även Handelsbanken uppmanar, i möjligaste mån, att möten ska genomföras digitalt eller per telefon, enligt presskontakt Joel Holm.

–  Många medarbetare jobbar också hemifrån. Medarbetare som har hosta, snuva eller feber eller andra symtom som Folkhälsomyndigheten uppmärksammat, ska också stanna hemma, det gäller även om symtomen är lindriga.

SEB och Handelsbanken uppger att ett antal kritiska funktioner har flyttats till alternativa platser. På SEB rör det sig om anställda inom tradingen, enligt bankens pressansvarige Niklas Magnusson.

– SEB:s trading som sitter i Sverige har flyttats till alternativa platser för att säkerställa att vår verksamhet kan fortsätta utan störningar även om situationen kring covid-19 förvärras.

Utöver det har tydliga reserestriktioner införts där bara utlandsresor som är »affärskritiska« eller »absolut nödvändiga« är tillåtna.

– En anställd som exempelvis varit i Helsingfors över helgen ska sitta i karantän i två veckor, säger Gith Bengtsson, HR-chef och ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Swedbank.

När den här tidningen skickades till tryck fanns två konstaterade fall på Swedbank. Handelsbanken, SEB och Nordea lämnade inte ut uppgifter om eventuella konstaterade fall.

Uppgifterna uppdaterades den 25 mars.

publicerad
31 mars 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram