Gå direkt till textinnehållet
Foto: IStock

Så kan du få ekonomisk hjälp från Finansförbundet

En gång om året kan bankanställda i en pressad livssituation söka ekonomiskt stöd från Finansförbundets understödsfonder. De senaste fem åren har runt 150 000 kronor per år delats ut, enligt Marcus Åkerlund, organisationssekreterare på Finansförbundet.

Medlemmar i Finansförbundet som lever i en ansträngd livssituation kan få ekonomisk hjälp. En gång om året kan personer i behov söka stöd från förbundets understödsfonder.

Pengarna i fonderna är öronmärkta för personer som till exempel drabbats av sjukdom eller som saknar stabil försörjning. Stödet går att söka för egna behov eller andra i familjen som barn eller make eller maka, sambo och partner, enligt Marcus Åkerlund, organisationssekreterare på Finansförbundet.

Marcus Åkerlund, Finansförbundet.

– Det finns inga andra kriterier förutom att man ska vara medlem annat än att tydligt ange sökt belopp och varför samt att med intyg eller dokumentation styrka sina lämnade uppgifter, säger han.

De senaste fem åren har runt 20 personer sökt stödet, och varje år har cirka 150 000 kronor delats ut. Pengarna kommer från förbundets understödsfonder, vilket är ett samlingsnamn för två separata fonder, Stiftelsen Bengt Enanders minnesfond och Jubileumsfonden. I det enda fallet finansieras stödet från avkastningen från en testamenterad donation och i det andra från avsatta medel från kongressen.

Yrkesverksamma, pensionärer och arbetssökande som är medlemmar i Finansförbundet har möjlighet att söka. Det går att söka stödet varje år och det finns ingen gräns för hur stort belopp man kan söka, enligt Marcus Åkerlund.

– Däremot kan förbundsstyrelsen välja att godkänna hela eller delar av det sökta beloppet för godkända ansökningar.

Hur säkerställer ni att stödet inte missbrukas för andra ändamål? 

– I samband med ansökan skriver den sökande under att den intygar »på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande och att jag inte har andra tillgångar eller inkomster än dem jag uppgivit«. Till ansökan bifogar den sökande förutom slutskattesedel från Skattemyndigheten för innevarande år annan relevant dokumentation som styrker uppgifter om eventuell sjukdom, utsatt ekonomisk- eller social situation eller övrigt utifrån ändamålet i ansökan.

– När väl beslut om beviljande av bidrag ur fonderna har skett så sker utbetalning och efter utbetalningen har Finansförbundet inte kontroll över hur beviljade medel används och kräver ingen form av redovisning av beviljade medel.