Så lång semester kan du ta ut

Så lång semester kan du ta ut

Manual Semestern är i antågande och många längtar efter ledighet. Hur många semesterdagar du har rätt till beror på vilket avtal du omfattas av. Finansliv går igenom vad semesterlagen och kollektivavtalen säger.

Hur många semesterdagar du har rätt till beror på lag, kollektivavtal och vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Den svenska semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår. Av dessa har du som anställd rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni – augusti. Ditt anställningsavtal kan också ange att du har rätt till ytterligare semesterdagar.

Tänk på att man skiljer på rätten till ledighet och rätten till ersättning under ledigheten. Enligt lag räknas all semesterledighet i hela dagar, så det går inte att ha semester en halv dag.

Har man deltidsarbete eller oregel­bunden arbetstid och kanske arbetar tre eller fyra dagar per vecka måste semesterledigheten räknas om så att även deltids­anställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar lagens 25 dagar.

För att enligt lagen kunna få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du året innan det år du tar semester.

Om du varit anställd ett helt intjänandeår har du tjänat in full semesterlön och har rätt till 25 betalda semesterdagar oavsett din ålder eller din anställningsform.

För dig som går på BAO-avtalet:

• 27 semesterdagar

• Om du inte har rätt till övertidsersättning får du ytterligare tre semesterdagar

• Arbetar du deltid har du rätt till samma antal semesterdagar, men ersättningen baseras på din deltid.

• Enligt övergångsregler har följande kategorier 28 semesterdagar: tjänsteman som var befordrad den 31 december 2001, den som var utnämnd chefstjänsteman per 31 augusti 2000 och anställda som senast den 31 december 2010 fyllde 40 år.

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

• 25 semesterdagar

• Om du har avtalat bort övertidsersättningen, kan du ha ytterligare 3 eller 5 semesterdagar

• Är du deltidsanställd och arbetar mindre än fem dagar i genomsnitt per vecka beräknas antalet nettosemesterdagar enligt följande: Antalet arbetsdagar per vecka gånger antalet semesterdagar (oftast 25) delat med 5 = Antalet semesterdagar. Avrundas till närmast högre dagantal.

• Medarbetare som var anställda 31 mars 2009 och som hade tjänat in extra semester enligt då gällande avtal bibehåller denna förmån.

För dig som inte har kollektivavtal:

• 25 semesterdagar. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti har du rätt till endast fem semesterdagar.

• Arbetar du deltid har du rätt till samma antal semesterdagar, men ersättningen baseras på din deltid

Vissa arbetsgivare erbjuder förskottssemester. Detta innebär att du kan få betald semester i förskott, innan du hunnit tjäna in den, om du till exempel är nyanställd. Om du får betald semester i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du slutar din anställning och inte hunnit tjäna in den semester du använt.

För dig som går på BAO-avtalet:

• Du har rätt till betald semester redan samma år som du börjar din anställning. Antalet betalda semesterdagar beräknas proportionellt utifrån när på året du anställs. Om du slutar inom fem år och inte hunnit tjäna in den semester du tagit ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig, men efter fem år avskrivs din skuld.

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

• Du har rätt till betald semester redan samma år som du börjar din anställning. Antalet betalda semesterdagar beräknas proportionellt utifrån när på året du anställs. Om du slutar inom fem år och inte hunnit tjäna in den semester du tagit ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig, men efter fem år avskrivs din skuld.

Du har dock alltid rätt till obetald semester, 25 dagar om du anställs innan 1 september och 5 dagar om du anställs efter.

För dig som inte har kollektivavtal

• Om du är nyanställd och inte omfattas av kollektivavtal behöver du troligtvis jobba ett år för att tjäna in hel betald semester. Du har dock alltid rätt till obetald semester, 25 dagar om du anställs innan 1 september och 5 dagar om du anställs efter.

Förväxla inte semesterlön med semesterersättning. När du tar ut semester får du semesterlön och ett semestertillägg. När du slutar en anställning får du semesterersättning. Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut.

Läs mer om hur stor semester­ersättning du har rätt till på finansforbundet.se

publicerad
16 juni 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram