Så påverkar coronakrisen ditt arbete och din semester

Så påverkar coronakrisen ditt arbete och din semester

Frågor och svar Finansförbundets förbunds­jurist Henrik Cronier och ombudsman Monica Malmsten svarar på frågor som kan vara aktuella under rådande läge.

DISTANSARBETE

Fråga: Kan min arbetsgivare tvinga mig att åka kollektivt och sitta på kontoret?

Monica Malmsten: Normalt sett ja. Under rådande pandemi med en smittspridning i samhället så kan fler faktorer påverka. Om du har en medicinsk historik som styrker att du eventuellt tillhör en riskgrupp behöver din arbets­givare ta hänsyn till detta utifrån sitt arbetsmiljöansvar.

Ta kontakt med ditt arbetsmiljöombud i frågan. Om ditt arbete verkligen inte går att utföra på distans så är du arbetsrättsligt bunden av den så kallade arbetsplikten och då ingår att infinna sig på jobbet. Att inte följa arbetsgivarens direktiv kan betraktas som arbetsvägran vilket kan få konsekvenser för din anställning.

SCHEMALÄGGNING

Fråga: Får chefen ändra i schemat med mycket kort
varsel? Arbetsgivaren pratar om att ändra villkoren i schemaläggning och att vi ska få schema med mycket kortare varsel från och med nu. Är det tillåtet?

Monica Malmsten: Även om olika företag påverkas väldigt olika av pågående Coronapandemi – med kraftigt minskat eller ökat bemanningsbehov – så gäller fortsatt arbetstidslagar och eventuella kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte har ingått ett nytt kollektivavtal som reglerar detta, så har de inte rätt att frångå den princip om hur långt i förväg ditt schema ska vara klart. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal så gäller fortsatt det som står i arbetstidslagen.

SEMESTER

Fråga: Kan min semester påverkas av coronaviruset?

Henrik Cronier: Ja, den kan påverkas utifrån bemanningsbehovet. Enligt BAO-avtalet bör semesterplaneringen vara godkänd senast den 15 april och redan påbörjad semester får inte avbrytas utan godkännande från den anställde. Finansförbundet har fått signaler om att en del banker kommer att ha svårt att hinna med semesterplaneringen till den 15 april på grund av rådande omständigheter.

Fråga: Kan min arbetsgivare avbryta min pågående semester om flera andra medarbetare blivit sjuka, covid-19 eller oavsett vilken sjukdom det är?

Henrik Cronier: Normalt sett inte. Det beror lite på om du har kollektivavtal eller inte samt i förekommande fall vilket kollektivavtal du går på. Enligt kollektivavtalet med BAO kan arbetsgivaren inte beordra dig att avbryta din pågående semester, om du själv inte accepterar det. Om du väljer att återgå i tjänst har du rätt till nödvändig kompensation, till exempel extra reseutlägg om du vid tillfället befinner dig på annan ort.

Fråga: Kommer jag att få ha min sommarsemester som
planerat i år?

Monica Malmsten: Arbetsgivaren har under vissa omständigheter rätt att skjuta på redan beviljad semester vilket betyder att du kanske inte kommer få den semester du önskat, eller den som sedan tidigare beviljats. Utgångspunkten är dock fortfarande att du har rätt till en sammanhängande ledighet av fyra veckor under perioden juni till augusti. Om arbetsgivaren vill frångå detta – kontakta dina för­troendevalda.

Finansförbundet har samlat fler frågor och svar här.

publicerad
14 maj 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram