Gå direkt till textinnehållet
TCO:s ordförande Eva Nordmark, porträttbild.
TCO ska hjälpa regeringen att öka kunskapen om EU genom att inrätta ett råd för EU-frågor för arbetsmarknadens parter.

Så ska TCO förbättra svenskarnas EU-koll

TCO ska hjälpa regeringen att öka kunskapen om EU, genom att inrätta ett råd för EU-frågor för arbetsmarknadens parter. Detta efter en undersökning som visat att kunskapen om EU bland svenskar är ”pinsamt låg”. Regeringen vill att ett pilotprojekt med ett EU-råd startar 2017.

Hallå där Eva Nordmark, ordförande i TCO:

Varför behöver kunskapen om EU öka?
– EU är en del av den svenska demokratin och påverkar svenska samhällsförhållanden, inte minst arbetsmarknaden. Det är därför ytterst viktigt att det finns både god kunskap och tillräcklig information om hur beslut fattas inom EU och hur de påverkar Sverige. På så vis kan vi öka möjligheterna till både delaktighet och inflytande.

Vilka ska ingå i EU-rådet och vad ska ske där?
– Det är inte helt klart ännu. Min tanke när jag tidigare i år föreslog att ett sådant råd skulle skapas var att arbetsmarknadens parter i god tid ska konsulteras i viktiga EU-relaterade frågor och möten, men även inför framtagandet av regeringens årliga övergripande prioriteringar för EU-arbetet.

Hur kommer fackliga medlemmar märka av satsningen på EU-kunskap?
– TCO gör redan väldigt många bra saker riktat mot förbunden. Vi har till exempel under flera år hållit en skräddarsydd EU-utbildning för förtroendevalda. Vi har även en föreläsningsmeny där vi erbjuder olika EU-relaterade delar som också TCO-råden runt om i landet nu kommer att erbjudas. Nytt för nästa år blir en seminarieserie om EU:s framtidsfrågor som alla intresserade kan se på webben.

Text: BrittMari Lantto

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst