Gå direkt till textinnehållet

»Samlit är ett bra första steg men det behövs mer«

Framtidsspaning Linus Fugl, chef för bedrägeribekämpning på Danske Bank, vill se ett ännu starkare samarbete mellan näringsliv och myndigheter för att motverka ekonomisk brottslighet.

Hur kommer säkerhetsarbetet att utvecklas i år?

– Säkerhetsarbetet kommer i hög grad att utvecklas i takt med ny teknik. Stora framsteg har redan gjorts men vi kommer få se mer av analysverktyg, maskin­inlärning och olika former av artificiell intelligens (AI). Vi kommer också fokusera på att i ännu högre utsträckning vara mer proaktiva och informera både företag och privatpersoner om hur de kan skydda sig.

Linus Fugl, Danske Bank. Foto: Danske Bank.

– Den ekonomiska brottsligheten är ett samhällsproblem och vi arbetar ständigt med att förbättra våra kontroller för att minska risken för bedrägerier och ekonomisk brottslighet. För att på ett mer kraftfullt sätt kunna motverka och förebygga bedrägerier och andra former av ekonomisk brottslighet skulle jag vilja se ett ännu starkare samarbete mellan näringsliv och myndigheter. Initiativet SAMLIT, där banker och Polismyndigheten samarbetar kring informationsutbyte, är ett bra första steg men det behövs göras mer.

 Vad ser du som de största säkerhetsriskerna framöver?

– De kriminella ligorna blir allt mer professionella, organiserade och strukturerade. Det betyder att tillvägagångssätten också blir mer avancerade, inte minst när det gäller att använda modern teknik. Ligor erbjuder till och med bedrägeriupplägg som en tjänst och här gäller det för bankerna att hålla jämna steg och allra helst ligga steget före de kriminella.

Jag skulle vilja se ett regelverk som adresserar just kryptotillgångar.

– Allt fler transaktioner sker i realtid vilket betyder att pengar flyttas blixtsnabbt både inom landet och över gränserna. Det är i grunden bra men det betyder också att utmaningarna med att stoppa pengar ökar i det fall ett bedrägeri skett. Eftersom den mänskliga faktorn/enskilda individen i sig är en betydande risk som möjliggör bedrägerier, behöver allmänheten bli ännu mer uppmärksam på avvikande beteenden och aktiviteter och aldrig, aldrig lämna ut sina koder och/eller bank-ID på uppmaning av någon annan.

Framtidsspaning 2022

Vad händer i finansbranschen 2022? Vilka trender kommer vi få se inom fintech, vad blir nästa steg i hållbarhetsarbetet och hur kommer kundmötena att se ut? Finansliv har pratat med tio profiler om hur finansbranschen kommer att utvecklas i år.

 

– En annan risk som jag ser är avsaknaden av skydd och identifikation när transaktioner görs i kryptotillgångar. Därför skulle jag vilja se ett regelverk som adresserar just kryptotillgångar.

Kommer det några nya regelverk inom AML/säkerhet som finansbranschen behöver förhålla sig till?

– Vi kommer kontinuerligt att behöva förhålla oss till nya regelverk. Några som är aktuella just nu är bland annat EU:s AML Directive 5 (femte penningtvättsdirektivet) och Payment Service Directive 3 (PSD3).

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord