Gå direkt till textinnehållet
SEB:s vd Johan Torgeby. Foto: Jonas Eng

SEB:s vinst ökar med 42 procent

SEB redovisar ett starkare resultat än väntat för tredje kvartalet. Vinsten ökade med 42 procent och banken redovisar inga kreditförluster.

SEB:s vinst för tredje kvartalet ökade till knappt 13 miljarder kronor, jämfört med tredje kvartalet förra året. Det är betydligt bättre än de drygt 11 miljarder som analytikerna räknat med i snitt, enligt Infronts sammanställning.

Bankens räntenetto steg med 37 procent mot förra året till 12,2 miljarder. Det var något högre än analytikerna räknat med. Jämfört med andra kvartalet i år steg räntenettot med 3 procent.

»Stigande räntor fortsatte att ha en positiv effekt på resultatet under kvartalet, även om den positiva effekten på räntenettot har avtagit jämfört med tidigare kvartal.« skriver SEB:s vd Johan Torgeby i rapporten.

Läs också

SEB:s vd Johan Torgeby om cyberhotet: »högsta beredskap«

SEB redovisar inga förväntade kreditförluster under kvartalet, i stället gör banken en återföring på 17 miljoner kronor av tidigare avsättningar. Även detta var bättre än väntat, analytikerna hade i snitt räknat med kreditförluster på drygt 500 miljoner.

Rörelsekostnaderna ökade med 10 procent mot förra året till 6,9 miljarder kronor. Bankens inlåning minskade med 10 procent, medan utlåningen var oförändrad. Även bolånen var oförändrade, vilket innebär att SEB behåller sin marknadsandel på cirka 13,5 procent.

Samtidigt hålls allt fler möten med privatkunder, konstaterar SEB.

»I den fortsatt osäkra miljön var efterfrågan från privatkunder på finansiella rådgivningsmöten fortsatt hög. Jämfört med föregående år ökade antalet möten med nästan 50 procent.« skriver banken i rapporten.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord