Gå direkt till textinnehållet
Karl-Oskar Olming. Foto: Jonas Eng

»Som bank har vi en viktig roll att spela«

Framtidsspaning Taxonomin kommer skapa ett större intresse för hållbara investeringar, och kan leda till att vi får se mer gröna obligationer i år, tror Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategier på SEB och medlem i EU:s taxonomigrupp.

Hur tror du att finansbranschens hållbarhetsarbete kommer utvecklas i år?

– Jag tror att vi får se stort fokus på regulatorisk implementering, av bland annat SFDR, taxonomin och CSRD, och fokus på att implementera beräkning och målsättningar för finansierade utsläpp i linje med Glasgow Financial Alliance for Net Zero.

– Jag tror också att vi får se ytterligare integrering av hållbarhetsrisker i det generella riskarbetet, där fokus utökas från klimatrisker till andra områden såsom biologisk mångfald.

– Vi kan också vänta oss en ökad produktifiering av hållbarhetfinansiering, med outsourcing av själva hållbarhetsdefinitionen till exempelvis taxonomin.

Vilken inverkan kommer taxonomin att ha?

– Under nästa år kommer företag och finansmarknadsaktörer att rapportera vilka aktiviteter som är inkluderade i taxonomin men inte hur stor omsättning som är i linje med taxonomin. Det kommer skapa tydlighet om vilka storheter vi kan förvänta oss när det kommer till finansiering av taxonomilinjerade aktiviteter. Med en kombination av ökade taxonomi-rapporteringskrav för både finansiella produkter och finansbolag så kan vi förvänta oss ett större intresse för investeringar i projekt som kommer leda till ökad taxonomilinjering. En möjlig effekt av detta på lånemarknaden kan vara mer så kallade use of proceeds-lån (gröna och sociala obligationer, reds. anm.), då dessa kan dra full effekt av investeringar i projekt som kommer leda till att aktiviteten linjerar med kriterierna i taxonomin.

Framtidsspaning 2022

Vad händer i finansbranschen 2022? Vilka trender kommer vi få se inom fintech, vad blir nästa steg i hållbarhetsarbetet och hur kommer kundmötena att se ut? Finansliv har pratat med tio profiler om hur finansbranschen kommer att utvecklas i år.

 

– På längre sikt kan en utökad taxonomi skapa förutsättningar för att ge tydlighet kring det positiva bidraget av finansiering av omställning som inte kan gå hela vägen till grönt, men som gör en väsentlig förbättring inom ramen för taxonomin. Förhoppningsvis kommer det göra att bolag med stor klimatpåverkan och en lång omställningsresa kommer att kunna få konkurrenskraftig finansiering under hela omställningen.

– Den sociala taxonomin i sin tur kommer skapa bättre förutsättningar för finansiering av sociala investeringar, men också uppmärksamma bolag som har en positiv social påverkan i sektorer med stora sociala risker. Det här är dock fortfarande långt bort, då den politiska processen ännu ej börjat.

SEB har nyligen lanserat en ny hållbarhets­strategi, vad innebär den?

– SEB:s hållbarhetsstrategi framöver beskriver bankens roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, vilket inkluderar att stötta kunderna i deras klimatomställning och minska SEB:s fossil­exponering. Målen inom klimatområdet består av Carbon Exposure Index, Sustainability Activity Index och Transition Ratio.

– Carbon Exposure Index är ett mål att minska den fossila kreditexponeringen i SEB:s energiportfölj med 45–60 procent till 2030 och i linje med, eller hårdare än, 1,5 graders scenarier.

– Sustainability Activity Index följer utvecklingen inom hållbarhetsrelaterad utlåning, rådgivning inom hållbar finansiering, hållbara investeringsprodukter och riskkapitalinvesteringar inom Greentech, med ambitionen att öka den genomsnittliga aktiviteten 6–8 gånger till 2030.

– Transition Ratio återspeglar hur våra kunder ställer om i linje med Parisavtalet baserat på en egenutvecklad hållbarhetsmodell. Här kommer vi att klassificera vår kreditportfölj och vi har redan kommit en bra bit på vägen.

– Som bank har vi en viktig roll att spela i att stötta våra företagskunder i deras bidrag till ett mer hållbart samhälle, och att tillhandahålla spar- och investeringsmöjligheter för att kanalisera de omfattande investeringarna som är nödvändiga för att omställningen ska ske.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord