Gå direkt till textinnehållet
Fr vänster: Elin Betschart, vice ordförande i Finansförbundet i Sparbanken Skåne och Maria Stagmo, HR-chef Sparbanken Skåne. Foto: Jonas Eng

Sparbanken Skåne vinner Anna-priset

Årets Anna-pris går till Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse i Sparbanken Skåne, efter att banken varit först med att uppnå jämställda löner för likvärdigt arbete.

Sparbanken Skåne och klubbstyrelsen i Sparbanken Skåne har utsetts till årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris för sitt arbete med jämställda löner. Sparbanken Skåne är först ut bland bankerna inom ramen för projektet »Lika lön« att uppnå jämställda löner för likvärdigt arbete.

Elin Betschart är vice ordförande i Finansförbundet i Sparbanken Skåne och har tillsammans med bankens HR-chef Maria Stagmo jobbat med att få bort osakliga löneskillnader i många år.

Läs också

Så har de minskat löneskillnaderna

Vad betyder det att vinna Anna-priset?

– Det betyder väldigt mycket. Vi är enormt stolta att vi har fått priset för många års hårt slit för att komma dit vi är i dag. Det känns väldigt betydelsefullt, speciellt eftersom vi har jobbat med det under lång tid så blir det som ett kvitto på att man har lyckats, säger Elin Betschart.

Vad har varit viktigast för att uppnå en jämställd lönesättning?

– Det har varit att vi har jobbat så pass strukturerat. Lönebildning kan bli lite vad den blir. Vi har sett i branschen att män med högre inkomster ofta premieras högre och tar en större del av kakan, och då kommer man inte till rätta med problemet om man inte har en struktur.

– Sen är det viktigt att arbetsgivaren stöttar initiativet och gör det fullt ut genom att lägga resurser på det. Det känner jag verkligen att man har gjort här, där man från styrelse till ledning har sagt att vi behöver tillsätta resurser för att det ska fungera.

– Samverkan mellan arbetsgivare och facket är ytterligare en stor del, att man ser samma saker och jobbar mot samma mål. Jag tycker att vår svenska partsmodell är ett bevis på att företag kan vara lönsamma samtidigt som de tänker på personalen och deras väl. De två sakerna tycker jag lever upp till att samverkan når ett högre mål, som rättvis lönesättning och att det inte ska finnas några strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män.

Om Anna-priset

Annas jämställdhets- och mångfaldspris, Anna-priset, instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Anna C Persson-Collert var före sin bortgång ordförande i kommittén. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Priset delas ut den 15 november 2023 på Finansbranschens stora mångfaldsdag.

Projektet Lika Lön startades 2011 och ni är nu först ut att nå fram. Samtidigt har utvecklingen i branschen gått bakåt de senaste fyra åren. Varför är det så svårt för branschen att klara målet om lika lön för likvärdigt arbete? 

– I de stora koncernerna jobbar alla såklart med lika lön och försöker nå framgång, så det är svårt att säga exakt vad det beror på. Sedan har de stora bankerna flera tusen anställda och har då störst påverkan på lönematerialet. Frågan är om de inte har hittat en modell som innebär att de kan jämföra lika och likvärdigt arbete. För oss har det inte varit jättesvårt att hitta skillnaderna inom de största grupperna, som privatrådgivare. Ålder är exempelvis en faktor som kan spela in där det kan vara väldigt många unga eller nya kvinnor i en grupp, vilket ibland kan göra 2000-3000 kronor i skillnad på medianlönen. Då finns det en skev lönesättning som man måste hantera.

Hur kommer ni att jobba vidare med frågorna framöver?

– Vi har lönekartläggningen under hösten varje år där vi tittar både på lika och likvärdig lön. Vi justerar inte bara kvinnor, utan alla som kan ligga skevt till. Då gör vi den justeringen redan 1 januari så att man går in i det nya året med rättvis lönesättning inför bedömningen av prestationen som kommer senare under vårkanten. Vi har nu jobbat fram en modell, så nu gäller det att fortsätta och hålla i, för annars är det lätt att det drar isär igen, vilket också kan bli väldigt kostsamt i framtiden.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord