Gå direkt till textinnehållet
Foto: Bergslagens Sparbank/Södra Dalarnas Sparbank

Sparbanker i Bergslagen går samman: »Alla behövs«

Bergslagens Sparbank och Södra Dalarnas Sparbank bildar vid årskiftet Sparbanken Bergslagen. Banken blir den elfte största sparbanken i landet. »I dag är det för många som sitter på delade roller. I en större enhet kan vi bli mer rena och tydliga«, säger Jonas Nyberg, vd i Sparbanken Bergslagen.

Bergslagens Sparbank och Södra Dalarnas Sparbank går samman. Vid årsskiftet bildar de tidigare lokalkonkurrenterna en ny bank: Sparbanken Bergslagen.

Sammanslagningen innebär att banken blir Sveriges elfte största sparbank, med en total affär på drygt 40 miljarder och 63 000 kunder. Jonas Nyberg som i dag är vd Södra Dalarnas Sparbank blir vd och Bergslagens Sparbanks vd Cecilia Jeffner blir arbetande styrelseordförande.

Diskussionerna mellan bankerna startade under senhösten i fjol, säger Jonas Nyberg till Finansliv. De ökade regelverken, att hitta nya finansieringsvägar samt att vara en attraktiv arbetsgivare är några av orsakerna bakom, berättar han.

– Vi är något för små utifrån allt det regulatoriska som har kommit sedan 2014. Tittar vi på de nya regelverk som kommer, främst inom informationssäkerhet, hållbarhet och kapital, så känner vi att vi behöver göra något för att kunna behålla alla funktioner »in house«, säger han.

Bildar ny sparbank

Bergslagens Sparbank och Södra Dalarnas Sparbank bildar från och med januari 2024 Sparbanken Bergslagen. Sparbanken blir Sveriges 11 största sparbank med en total affär på drygt 40 miljarder, 63 000 kunder med sju kontor i sju kommuner. Kontoren ligger i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Storfors, Avesta, Hedemora och Säters kommun. Sparbanken kommer att ha 95 medarbetare. I regionen Bergslagen finns även Norrbärke Sparbank med 16 anställda.

Med storleken öppnas även möjligheter för en annan slags finansiering på obligationsmarknaden, vid sidan av inlåningen, enligt Jonas Nyberg. Som större bank blir det även lättare att locka personal.

– I dag är det för många som sitter på delade roller. I en större enhet kan vi bli mer rena och tydliga i våra roller. På det sättet finns det också större möjligheter att växa i organisationen, fortsätter han.

Efter fusionen kommer Sparbanken Bergslagen ha sju kontor i sju olika kommuner och totalt 95 anställda. Jonas Nyberg understryker att sammanslagningen inte görs för att skära i personalstyrkan eller i kontoren.

– Syftet är att kunna bibehålla resurser och hantera alla krav som ställs på banken inom den egna verksamheten. I grund och botten kommer inte vår kontorsverksamhet påverkas alls. Alla våra kontor blir kvar och alla medarbetare kommer att beredas plats i den nya banken.

Vad tror du blir den största utmaningen med att slå samman bankerna?

– En del är det kulturella. Det finns också olika sätt att leda och att organisera bankerna. Det blir en resa att slå ihop två banker och skapa nya roller inom varje område. Det är egentligen det som är det stora.

Styrelsens säte kommer att vara i Lindesberg. Sparbanken kommer dock inte att ha ett fast huvudkontor, utan dela huvudkontorsfunktioner mellan kontoret i Lindesberg och Hedemora, uppger Jonas Nyberg.

I fusionen ska två bankledningar slås ihop till en, hur tänker du kring det? 

– Initialt kommer vi att ta en dialog med samtliga berörda. Det är klart att på vissa poster har vi dubbelt, där några funktioner inte kommer se likadana ut imorgon. Men alla behövs och kommer att beredas en plats i banken. Vi kommer att ta de dialogerna under sommaren, säger Jonas Nyberg.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord