Gå direkt till textinnehållet
Foto: Alexander Donka

Starkare resultat än väntat för SEB

SEB redovisade en större vinst än väntat för fjärde kvartalet 2021. Under helåret ökade bankens vinst med hela 56 procent, till 30,9 miljarder kronor. Antalet anställda ökade med nästan 200 personer under sista kvartalet.

SEB var först ut av storbankerna att släppa sin rapport för fjärde kvartalet samt helåret 2021. Banken redovisar ett rörelseresultat på 7,5 miljarder kronor för fjärde kvartalet, en ökning jämfört med motsvarande period 2020 då vinsten låg på 6,4 miljarder. Resultatet var något högre än vad analytikerna räknat med.

Räntenettot ökade med 2 procent under sista kvartalet, till 6,7 miljarder. Också det något bättre än vad analytikerna räknat med.

Antalet anställda ökade med knappt 200 under perioden, till sammanlagt 15 700. Samtidigt minskade personalkostnaderna med 2 procent, främst på grund av lägre särskild löneskatt på pensioner, skriver SEB i rapporten. Under helåret ökade dock personalkostnaderna med 3 procent, vilket beror på att de långfristiga ersättningsprogrammen ökade när SEB-aktien steg.

Under helåret  ökade SEB:s rörelseresultat med 56 procent, från 19,9 miljarder kronor år 2020 till 30,9 miljarder 2021. Räntenettot ökade med 5 procent under året, till 26,3 miljarder.

Samtidigt ökade också rörelsekostnaderna med 2 procent under året, till 23,2 miljarder kronor. Det är 200 miljoner mer än målet. För 2022 räknar SEB med kostnader på 24,5 miljarder, en ökning med 4 procent.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika