Gå direkt till textinnehållet
Foto: Janerik Henriksson/TT

Starkaste kvartalet hittills för Handelsbanken

Både Handelsbankens räntenetto och vinst ökade under tredje kvartalet, och rapporten var klart bättre än analytikerna räknat med. »Kvartalets resultat var det högsta hittills.« skriver vd Carina Åkerström i rapporten.

Handelsbanken redovisar en vinst på 9,9 miljarder kronor före skatt för tredje kvartalet. Det är en ökning med 35 procent mot tredje kvartalet 2022, och 17 procent bättre än vad analytikerna räknat med. Räntenettot steg med 27 procent mot förra året, till 12,2 miljarder kronor. Även det var bättre än förväntat.

Kvartalets resultat är Handelsbankens högsta hittills, enligt vd Carina Åkerström.

»Intäkterna ökar trots konjunkturell inbromsning och räntenettot och sparaffären fortsätter att växa.« skriver hon i rapporten.

Men hon konstaterar också att in- och utlåningen har bromsat in på grund av konjunkturläget, och att konkurrensen ökar.

»Jämfört med föregående kvartal fortsatte räntemarginalerna att återhämta sig ytterligare något, även om vi ser att konkurrensbilden hårdnat ytterligare på både in- och utlåningssidan till följd av det högre ränteläget.«

Handelsbankens kostnader ökade med 11 procent under kvartalet, till 5,7 miljarder kronor. Lönekostnaderna steg med 4 procent, och kostnader för it och investeringar i verksamheten har ökat främst på grund av inflationen. Men trots det var kostnaderna lägre än väntat, och kreditförlusterna på 1 miljon kronor var klart lägre än de 344 miljoner som analytikerna räknat med.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord