Penningtvätt
Stora kryphål i nya lagen mot penningtvätt
Foto: Istock

Stora kryphål i nya lagen mot penningtvätt

Den uppdaterade, skärpta lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har stora luckor som bedragare utnyttjar.

Penningtvättslagen – egentligen »Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism« – infördes i Sverige efter att Europaparlamentet 2015 antog ett direktiv för att effektivare kunna bekämpa penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism. Nyligen har lagen dessutom uppdaterats och skärpts, men ändå finns kryphål som bedragare utnyttjar i stor skala.

Ett exempel handlar om att skaffa sig utländska ägare i ett kommanditbolag, anmäla det på ett särskilt register hos Bolagsverket och därmed automatiskt få ägarna registrerade. De kontrolleras då inte eftersom de är utländska, men eftersom de finns med i registret får bolaget ett intyg på att de står under svensk kontroll.

Fjärde penningtvätts­direktivet

• EU har drivit fram nya regler som medlemsländerna ska genomföra på nationell nivå. Syftet är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism både i Sverige och internationellt.

• Direktivet innehåller betydligt fler detaljerade regler än tidigare, exempelvis gällande verklig huvudman och att företagen måste göra egna riskbedömningar.

• Fler skärpningar i direktivet är på väg att bli lag. För att hinna att uppfylla kraven och utbilda personal kommer företagen att behöva göra många anpassningar på kort tid.

• Direktivet berör banktjänstemän och tjänstemän vid finansinstitutet, redovisningskonsulter, affärs– och skatteråd­givare till kontorshotell och spelbolag.

– Det här nya upplägget är bara ett i raden från den organiserade brottsligheten. Att starta eller kapa ett företag har blivit ett nytt sätt att kringgå lagen och det kan göras eftersom Bolagsverket inte har en granskande funktion utan bara är en servicemyndighet. Det innebär att ansvaret faller tungt på banker och finansinstitut att hålla koll på sina kunder, säger Rickard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC, Sveriges största affärs- och kreditinformationsföretag.

UC har nyligen varnat för hur penningtvätten utvecklas i Sverige och har tagit fram särskilda digitala program just för att bland annat banker och finansinstitut ska klara den kontroll som lagstiftningen kräver.

Ett annat exempel är att det bara krävs ett protokoll från en årsstämma tillsammans med en blankett för att formellt ändra ett företags styrelse. Om inte Bolagsverket har någon anledning att tro att handlingarna är falska, godkänner de bytet av styrelse. Det ger den nya huvudmannen, bedragaren, fritt fram att tömma bolaget på pengar, eller att leasa bilar som aldrig återlämnas utan direkt förs utomlands.

– Det är alltså lätt att förfalska årsredovisningar och använda bolag som brottsverktyg och den utvecklingen ökar i dag, säger Rickard Damberg.

Enligt Finansinspektionen tvättas pengar till ett värde av 100 miljarder kronor årligen i Sverige och så sent som 2015 dömdes två stora aktörer inom banksektorn till 85 miljoner kronor i böter för sina bristande rutiner.

Vad är penningtvätt?

– Det är när pengar som kommer från brottslig verksamhet omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan exempelvis röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån, berättar Rickard Damberg.

Bedöm hur stor risken är för att det egna företaget kan komma att utnyttjas för penningtvätt

Och vad är finansiering av terrorism?

– Terrorfinansiering gäller inte bara direkta bidrag till terrorism, utan även insamling av pengar eller att ta emot, tillhandahålla och förmedla pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Rickard Dambergs riktlinjer för säkra rutiner:

Gör en riskanalys

Bedöm hur stor risken är för att det egna företaget kan komma att utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering. Analysen ska hållas uppdaterad och måste även visa hur man hanterar hot mot anställda.

Lär känna kunden

Ställ dessa frågor:

• När och hur kontrolleras en fysisk persons identitet?

• När och hur kontrolleras en juridisk persons identitet?

• Hur kontrolleras vem som är verklig huvudman?

• Vad finns det för rutiner för att löpande kontrollera förändringar som äger rum i kundernas verksamhet?

Utse en ansvarig

Bestäm vem som säkerställer att rutinerna följs och att verksamheten uppfyller de lagkrav som finns.

Företaget ska kunna visa hur och när de anställda blir utbildade och hur personalen får information om de förändringar som löpande sker i regelverket.

Agera vid misstanke

Vid misstanke om penningtvätt eller terrorfinansiering ska saken rapporteras till Finanspolisen. Det gäller även om graden av misstanke är låg.

– Bankerna är generellt sett duktiga på att följa reglerna mot penningtvätt, men många andra aktörer vet inte ens om att de finns trots att slarvet kan leda till dryga böter eller till och med indraget tillstånd, berättar Rickard Damberg.

publicerad
1 februari 2018
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram