Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Sur börs sänke för aktieintresset

Stockholmsbörsen tappade mer än en fjärdedel av aktiehandeln i september mot samma period i fjol, visar ny statistik från Nasdaq Stockholm.

Det har inte varit något roligt börsår. Hittills är marknaden ner 30 procent, där det oroliga makroläget med kriget i Ukraina, skenande inflation och centralbankernas räntehöjningar agerat sänke.

Det sura börsklimatet märks nu genom ett minskat intresse för aktiemarknaden. Handelsaktiviteten har sjunkit rejält i år, mätt på årsbasis. I september minskade aktiehandeln på Nasdaq Stockholm med 25,6 procent till en genomsnittlig daglig handel på 18 354 miljoner kronor, jämfört med 24 667 miljoner kronor under september 2021. Däremot ökade handeln jämfört med sommarmånaden augusti med 19,8 procent.

Den minskade omsättningen syns också bredare i branschen. I september hade nätmäklaren Avanza nettoutflöden om totalt -220 miljoner kronor, efter ett par månader där inflödena bromsat in. Enligt banken drevs utflödena på särskilt av företagskunder som flyttat ut likvida medel till sparkonton med högre ränta efter de senaste tidens räntehöjningar.

Tappet i september ska också sättas i relation till helårssiffran där banken har ett nettoinflöde om totalt 31 000 miljoner kronor.

Samtidigt är det fortsatt svalt bland börsnoteringarna. Hittills i år har 992 bolag noterats globalt, med transaktionsintäkter på 146 miljarder dollar. Det är en minskning på 44 procent respektive 57 procent mot samma period i fjol.

Trenden pekar nedåt även i Norden där runt 30 bolag har noterats hittills i år, vilket är en kraftig inbromsning, enligt en rapport från EY.