Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Svensk BNP ökade i första kvartalet

Sveriges BNP ökade med 0,6 procent i första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Ökade lagerinvesteringar och högre nettoexport ligger bakom utvecklingen.

Svenskt BNP (bruttonationalprodukt) lyfte med 0,6 procent under första kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det visar färsk statistik från SCB. Utvecklingen i ekonomin förklaras främst av lagerinvesteringar och en stark varuexport. Jämfört med första kvartalet i fjol ökade BNP med 0,8 procent.

– BNP ökade under det första kvartalet efter ett svagt avslut på förra året. Lagerinvesteringarna ökade jämfört med kvartalet innan och likaså nettoexporten. Hushållens konsumtionsutgifter däremot minskade för tredje kvartalet i rad, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Hushållens konsumtion minskade med 1,2 procent i kvartalet, enligt SCB:s statistik. Minskade utgifter för transporter och fordon bidrog mest till nedgången. Även utländsk konsumtion i Sverige och livsmedel höll tillbaka utvecklingen.

Samtidigt minskade hushållens reala disponibla inkomster med 3,1 procent, jämfört med första kvartalet 2022. En orsak till det är den höga inflationen. Enligt den senaste mätningen i april låg inflationen på 7,6 procent.