Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Svenska banker mer lönsamma än europeiska

Bankernas lönsamhet förbättrades under andra halvåret 2022, och svenska banker drar ifrån snittet i Europa. Räntenettomarginalen är den högsta på flera år, visar Finansinpektionens senaste Bankbarometer.

Svenska banker är mer lönsamma en europeiska banker generellt, och skillnaden har ökat det senaste halvåret. Det visar Bankbarometern, en rapport från FI om den svenska bankmarknaden. Avkastningen på eget kapital minskade något under första halvåret 2022 men ökade under andra halvåret, till skillnad från många europeiska bankers avkastning som minskade under sista kvartalet.

Lönsamheten drivs främst av räntenettot, som har ökat i förhållande till utlåningen. Räntenettomarginalen är nu den högsta på flera år, skriver FI. Övriga intäkter, som till exempel provisionsintäkter, har däremot fortsatt minska under andra halvåret 2022.

Vissa undantag från lönsamhetstrenden finns dock. Klarna har dragits med stora förluster, konstaterar FI. Om man undantar Klarna från beräkningarna är trenden med ökad lönsamhet för svenska banker ännu tydligare, skriver FI i Bankbarometern.

Svenska banker har också en klart lägre andel problemlån än snittet för europeiska banker: 0,8 procent i Sverige jämfört med 1,8 procent i Europa. Andelen problemlån har varit stabil över tid, skriver FI. Problemlån definieras som lån som antingen har förfallit till betalning med mer än 90 dagar, eller lån där det finns en risk för uteblivna betalningar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord