Gå direkt till textinnehållet
Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Foto: Oskar Omne

Swedbank högre resultat än väntat, »starkt i osäker tid«

I morse presenterade Swedbank sin delårsrapport, som visar ett något starkare rörelseresultat än väntat för det fjärde kvartalet. Vinstökningen ligger på 60 procent om man ser till helåret, enligt vd Jens Henriksson »det näst bästa resultatet i bankens historia«.

Swedbanks rapport för fjärde kvartalet visar ett något högre resultat än väntat. Rörelseresultatet på 5.974 miljoner kronor är något bättre än analytikernas snittprognoser och 6 procent bättre än i fjol. Kreditförluster på 67 miljoner kronor mot väntade 182 miljoner kronor är en del av bakgrunden till detta.

Trots att utlåningen förra året ökade 3,9 procent, minskade räntenettot dock marginellt och hamnar 2 procent lägre på årsbasis.

Swedbanks styrelse föreslog stämman att ge extra utdelning på två kronor, vilket innebär 11,25 kronor per aktie.

Jag tror att det är högsta provisionsintäkten någonsin i bankens historia.

Bankens marginaler går upp kraftigt när det gäller provisionsnettot, som avgiftsbelagda tjänster som fondförvaltning och kort.

”Jag tror att det är högsta provisionsintäkten någonsin i bankens historia”, säger vd Jens Henriksson till Ekonomiekot. Skälet bakom rekordnivån är ökad aktivitet via kortköp  och att aktiemarknaden gått upp senaste tiden, uppger han, och anser att Swedbank »står starkt i en osäker tid«.

Kostnaderna steg dock 4,6 procent till 5842, en nästan dubbel ökning mot analytikernas snittprognos. En ökning, som till stor del beror på att personalkostnaderna har stigit.

Totalt landade kostnaderna för helåret på 20.847 miljoner kronor, inklusive konsultarvoden på 355 miljoner kronor kopplade till pågående utredningar om penningtvätt. Fondbolaget Robur ökade sitt förvaltade kapital med en fjärdedel till 1519 miljarder kronor under året. Resultatet i bokslutet för 2021 blev 25 817 miljoner kronor, jämfört med ett resultat på 16 780 miljoner kronor under 2020.

Foto: Alexander Donka

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord