Swedbank: »Vi behöver­ aktivt mäta hur löneläget ser ut i banken«

Swedbank: »Vi behöver­ aktivt mäta hur löneläget ser ut i banken«

Lönerna Emanuel Videll, compensation & benefits manager, Swedbank om de ojämställda lönerna.

Under 2020 ökade männens löner åter­igen mer än kvinnornas i finansbranschen. Hur ser du på utvecklingen?

– Det är negativt och något som arbetsgivarna måste motarbeta och minska på alla sätt som är möjliga, eftersom det leder till ett ökat lönegap.

– På Swedbank hade även vi en negativ löneutveckling mellan kvinnor och män i fjol. Gapet är något mindre jämfört hur det ser ut i branschen, men det finns skillnader vilket vi ser som en negativ utveckling.

Hur jobbar ni för att jämna ut osakliga löneskillnader?

– Det handlar om att chefer och HR ständigt ska vara medvetna hur de ska tänka i processer där lön ingår. Det gäller att förstå att lönerevisionen inte är den enda processen där det aktivt går att påverka lön, utan även vid rekrytering och vid befordran. Så rätt mindset är viktigt, men sen måste det leda till konkreta handlingar. En del av det är att tillsätta fler kvinnor på ledande positioner och specialistroller.

– Vi jobbar också kontinuerligt med att utbilda våra chefer hur vi vill jobba med lönesättning. Vi arbetar även med årlig kartläggning tillsammans med Finansförbundet där vi ser över lönegapen i banken.

Vore det en bra åtgärd att använda särskilda lönepotter för kvinnor?

– När vi har gjort det tidigare har vi efter en viss tid oftast kommit tillbaka till ett lönegap. Jag tror istället att vi måste ha en förståelse för hur lönesättning fungerar, hur vi tänker kring prestation och kring utvärdering av medarbetare. Det tror jag leder till större vinst i det långa loppet.

När kommer vi få se jämställda löner i finansbranschen?

– Tyvärr tror jag inte det går att peka på ett slutdatum då vi kommer gå i mål, utan det här måste genomsyra vårt sätt att agera, att vara och hur vi jobbar i olika processer kring lönesättning. Det är något som hela tiden måste nötas och följas upp när vi coachar cheferna.

– Sen behöver vi förstås aktivt mäta hur löneläget ser ut i banken. Jag tycker att när vi gör det tillsammans med parterna så leder det till större förståelse och till större framsteg om hur vi ska gå framåt gemensamt i frågan. I våra baltiska länder, där vi inte har en part som Finansförbundet, har vi också nu börjat arbeta utifrån den modellen som tagits fram kring lika lön.

publicerad
3 februari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram