Gå direkt till textinnehållet
Swedbanks vd Jens Henriksson. Foto: Alexander Donka

Swedbanks vinst: 44 miljarder

Swedbank gjorde en vinst på 43,6 miljarder kronor 2023, en ökning med 63 procent mot föregående år. Räntenettot steg med 54 procent till 50,9 miljarder.

Swedbank är först ut av storbankerna att rapportera resultat för fjärde kvartalet och helåret 2023. Rapporten slår analytikernas förväntningar på flera punkter. Swedbanks räntenetto steg till 13,3 miljarder kronor under fjärde kvartalet, en ökning med 22 procent mot föregående år och det högsta räntenettot som banken redovisat hittills för ett enskilt kvartal. Analytikerna hade i snitt räknat med ett räntenetto på 12,9 miljarder, enligt Infronts sammanställning.

Vinsten för fjärde kvartalet var 11,1 miljarder kronor före skatt, 30 procent mer än föregående år och nästan en miljard mer än vad analytikerna räknat med.

För helåret 2023 gjorde Swedbank en vinst på 43,6 miljarder, jämfört med 26,8 miljarder för 2022. Räntenettot för helåret blev 50,9 miljarder, mot 33,1 miljarder 2022.

»Under året har centralbankerna stramat åt penningpolitiken globalt. Det ger nu resultat. Under kvartalet minskade pristrycket och inflationen sjönk på samtliga hemmamarknader. I Sverige och Estland bedöms den ekonomiska aktiviteten ha varit fortsatt dämpad medan den vände upp något i Lettland och Litauen.« skriver Swedbanks vd Jens Henriksson i rapporten.

Hälften av vinsten kommer att användas för att »öka kundnyttan och stärka banken« skriver Jens Henriksson. Den andra halvan kommer att delas ut till aktieägarna, i enlighet med Swedbanks utdelningspolicy. Styrelsen föreslår en utdelning på 15:15 kronor per aktie, jämfört med 9:75 kronor per aktie året innan.

Kostnaderna steg med 16 procent under 2023 till 24,1 miljarder kronor. Swedbank gör en avsättning för kreditförluster på knappt 1,7 miljarder kronor för 2023, en liten ökning mot de 1,5 miljarder som sattes av föregående år. Kreditförlusterna minskade dock under fjärde kvartalet till 363 miljoner, mot 679 miljoner fjärde kvartalet 2022.

Swedbanks inlåning minskade förra året med 5 procent, och utlåningen med 1 procent. Svenska bolån står för hälften av Swedbanks totala utlåning, och var oförändrade 2023 liksom bankens marknadsandel för bolån på 22 procent.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord