»Taxonomin kommer göra det gröna till det nya svarta«

»Taxonomin kommer göra det gröna till det nya svarta«

Framtidsspaning Marie Baumgarts, hållbarhetsexpert på SEB om hållbarhetsåret 2021.

– Det absolut största är EU:s gröna taxonomi som jag tror kommer göra det gröna till det nya svarta under 2021. Taxonomin är en definition av vad som är miljömässigt hållbart och ska fungera som en översättning av Parisavtalet i ekonomiska aktiviteter vad som krävs för att nå neutralitet till 2030.

– Tidigare när man pratat om 2-gradersmålet så har det varit svårt att räkna vad det betyder för bolag, marknader, index och börser. Med taxonomin ser jag framför mig att man kommer få lättare att prissätta olika klimatrisker, vilket ger en ökad transparens och jämförbarhet som vi inte haft tidigare hur olika företag ligger till jämfört med Parisavtalet.

– Givet att den sista akten kommer på plats nu före årsskiftet så innebär det att alla bolag och marknaden ska börja förbereda sig och sen redovisa hur man ligger till enligt taxonomin i nästa årsredovisning, det vill säga hur stor del av omsättningen som ligger i linje med Parisavtalet. Pensionsbolagen är exempelvis en grupp jag tror kommer följa detta nära för att se till att kapitalet gör vad deras kunder och investerare förväntar sig.

– Utöver det tror jag också att »due diligence« inom hållbarhetsområdet kan få ett uppsving. En del av taxonomin handlar om att uppfylla mänskliga rättigheter, arbetsrätt och internationella standards för det som är grönt. Så det handlar inte bara om det miljömässiga, utan man måste också titta på hela värdekedjor och gå djupare än enbart leverantörsled. För att vara hållbar är det ett måste, och det ska bli intressant att se hur förändringarna påverkar affärsmodeller och strategier.

I fjol pratade du om att hållbarhet på SEB behöver bli en del av den interna styrningen och kontrollen och att fler kunderbjudanden behöver bli hållbara. Vad kan vi vänta oss under 2021?

– Jag tror att den utvecklingen kommer fortsätta och öka i betydelse. Om man tidigare hade många gröna erbjudanden så pratar banken nu mer om hela ESG-perspektivet, exempelvis som i hållbarhetslänkade företagslån. Jag tror vi kommer få se mycket mer av det, vilket är i positivt för alla.

publicerad
26 januari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram