Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Tjänstledig – så går du till väga

Manual Planerar du att ta tjänstledigt för studier, testa ett annat arbete eller starta egen verksamhet? Finansliv reder ut vad du har rätt till – och vad som gäller när du kommer tillbaka.

Många har nog någon gång i livet funderat på att bryta upp vardagen och testa något nytt. Kanske vill du ta den där franskakursen i Paris du alltid drömt om, eller satsa på din företagsidé som legat och grott i flera år. Men att säga upp sig från sitt arbete kan kännas som ett alltför drastiskt steg. Dessutom kanske du inte vill byta bana helt, utan bara få en paus ett tag. Då kan tjänstledighet vara ett bra alternativ.

Vill du ta tjänst­ledigt? Tänk på detta:

• Ansökan ska vara skriftlig.

• Ansök i god tid, helst sex månader innan.

• Du ska ha arbetat hos samma arbetsgivare i minst sex månader i följd, eller tolv månader sammanlagt de senaste två åren.

• Tjänstledighet kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

• Tjänstledighet kan också påverka din tjänstepension. I vissa fall kan den utgå helt under ledigheten. Stäm av med din arbetsgivare eller fackliga representant vad som gäller.

Källa: Finansförbundet

Att vara tjänstledig innebär att du fortfarande är anställd av din arbetsgivare, men tillfälligt ledig utan lön (i regel). Du har fortfarande kvar dina rättigheter om det skulle ske uppsägningar på din arbetsplats, så som turordning och företrädesrätt till återanställning.

Studier

Som anställd har du alltid rätt att vara tjänstledig för studier om du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst sex månader i följd, eller tolv månader sammanlagt de senaste två åren.

Det finns ingen begränsning för hur länge du kan vara studieledig, men det krävs att studierna är organiserade. Du ska alltså kunna visa för arbetsgivaren vad det är för kurs/program du ska läsa, självstudier räcker inte. Det är viktigt att du skickar in en skriftlig ansökan där du specificerar hur länge du ska vara ledig och om studierna är på halvtid eller heltid. Om du planerar att gå en längre utbildning kan du också söka tjänstledigt för en termin i taget, ifall du vill jobba på loven.

Tänk på att ansöka om studie­ledighet i god tid. Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp din ledighet i som mest sex månader. Därför är det bra att ansöka redan innan du vet om du blivit antagen till din utbildning. Ange i ansökan att du vill fortsätta arbeta ifall du inte blir antagen.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal är det lite svårare. Då kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten på obestämd tid, men efter två år har du rätt till en domstolsprövning. Domstolen kommer då att väga ditt intresse av studier mot arbetsgivarens intresse av att kunna fortsätta sin verksamhet utan större avbrott.

Om du inte får tjänstledigt för studier från det datum du begärt kan du kontakta ditt fackförbund för hjälp. Tänk också på att din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan påverkas av din tjänstledighet. Kontakta Försäkringskassan för att få reda på hur du påverkas.

Du kan gå tillbaka till ditt arbete i förtid om du vill, meddela i så fall din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan skjuta upp din återgång i två veckor, eller en månad om du varit studieledig i mer än ett år.

Eget företag

Du har rätt att vara tjänstledig för att bedriva egen verksamhet. Här gäller samma krav gällande anställning som vid studie­ledighet, du måste alltså ha arbetat hos samma arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt tolv månader de senaste två åren.

Däremot får du inte vara ledig lika länge som vid studier. Som längst har du rätt att vara tjänstledig i sex månader, och du får bara ta ledigt en gång hos samma arbetsgivare.

Du får inte be­driva verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivare, och tjänstledigheten får inte heller innebära väsentliga olägenheter för arbetsgivaren.

Om du vill ta tjänstledigt för att starta eget måste du ansöka minst tre månader i förväg och ange hur länge du vill vara ledig. Du har rätt att avbryta tjänstledigheten i förtid, men arbetsgivaren kan skjuta upp din återgång i en månad.

Annat arbete

Du har inte rätt att vara tjänst­ledig för att prova på ett annat arbete, som inte är egen verksamhet. Det finns vissa undantag för den som är sjukskriven, men annars gäller att du måste förhandl­a med din arbetsgivare om du vill ta tjänstledigt för att prova ett annat jobb. Det gäller även om du är studieledig och vill extrajobba hos en annan arbetsgivare på loven.

Övriga giltiga skäl till tjänst­ledighet

Det finns några fler orsaker som ger dig rätt att vara tjänstledig, nämligen föräldraledighet, vård av närstående som är svårt sjuk och politiska uppdrag i riksdag, landsting eller kommun.

När du kommer tillbaka

Du har rätt att behålla alla dina förmåner när du återvänder till ditt jobb efter tjänstledigheten. Din arbetsgivare har inte rätt att omplacera dig eller säga upp dig för att du har varit tjänstledig, utan du ska återgå till samma tjänst som du hade innan eller en likvärdig. Din arbetsgivare har inte heller rätt att tvinga dig att gå ned i arbetstid eller på andra sätt förändra din anställning när du återvänder.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord