Gå direkt till textinnehållet
Pension Frida Bratt, Nordnet. Foto: Oskar Omne

»Tyvärr är flytträtten ganska komplicerad«

Nordnets nya sparekonom tycker att regeringen är för snäll mot pensionsbolagen. Frida Bratt har lanserat ett eget förslag på flytträtt – 500:2-metoden – och fått flera partier med sig.

Regeringen lade nyligen fram ett lagförslag för att göra det lättare att flytta pensionsförsäkringar. Sedan 2007 finns en lag som säger att nya pensionsförsäkringar ska kunna flyttas, men i praktiken är det svårt. De flesta försäkringsbolag tar ut avgifter på 1-5 procent av pensionsförsäkringens totala värde när en kund ska flytta sina pengar, och dessutom behöver kunden skatta för flytten.

Regeringen föreslår att skatten ska tas bort, och att reglerna för vilka avgifter försäkringsbolagen får ta ut vid flytt ska bli tydligare.

Men lagförslaget är inte tillräckligt, anser Frida Bratt.

– Med det här förslaget är det fortsatt otydligt för spararen vad man får betala, och pensionsbolagen har inget incitament att minska avgifterna.

Regeringen har vikt sig för branschen.

Enligt förslaget ska bolagen kunna ta ut en avgift för de administrativa kostnaderna vid en flytt samt för anskaffningskostnader, det vill säga de provisioner som försäkringsbolagen betalat ut till förmedlare. Enligt det ursprungliga lagförslaget skulle avgifter för anskaffningskostnader bara kunna tas ut under försäkringens första fem år, men i den slutgiltiga propositionen har tidsgränsen höjts till tio år. Det är Frida Bratt mycket kritisk till.

– Pensionsbolagen ville ha tio år, och det har det nu blivit. Regeringen har vikt sig för branschen.

I våras lanserade Nordnet ett eget flytträttsförslag, som Frida Bratt kallar 500:2-metoden (en blinkning till den så kallade 5:2-dieten). Hon anser att det bör finnas en maximal flyttavgift i kronor som försäkringsbolagen kan ta ut, nämligen 500 kronor. Det motsvarar ungefär vad det kostar att flytta en kollektivavtalad pensionsförsäkring. Dessutom anser Frida Bratt att en flytt inte ska få ta mer än två månader för pensionsbolagen att genomföra. Varken tids- eller krongräns finns med i regeringens lagförslag.

– Krongränsen skulle kunna vara 450 eller 550 kronor, det viktiga är att det sätts ett tak för avgiften. Pensionsbolagen måste kunna ta ut en administrationsavgift, men att sparare ska bära bolagens provisionskostnader, det tycker jag är fel utgångspunkt.

Frida Bratt anser också att flytträtten bör gälla alla pensionsförsäkringar, även de tecknade före 2007.

FLYTTRÄTT

  • Sedan 2007 finns en lag som innebär att nya pensionsförsäkringar kan flyttas. Regeringen föreslår nu att lagen ska ändras så att det blir enklare att utöva flytträtten.
  • Förslaget innebär bland annat att reglerna för vilka flyttavgifter som försäkringsbolagen kan ta ut förtydligas och att försäkringstagare inte behöver skatta för att flytta pensioner.
  • Beslut fattas i november. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
  • Tre partier har lagt motioner om ändringar i lagförslaget: V, KD och SD.

Hon har i en kampanj på bland annat Twitter försökt få partierna utanför regeringen att engagera sig i frågan. Och det har lyckats. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har alla lagt motioner om ändringar i lagförslaget om flytträtt. Hur mycket de inspirerats av Frida Bratt är oklart, men motionerna innehåller synpunkter på såväl tidsgränsen för anskaffningskostnader som avgiftstak och vilka försäkringar som ska omfattas.

– Tre partier är bra, men jag är lite besviken att det inte blev fler. Tyvärr är flytträtten ganska komplicerad att sätta sig in i, och samtidigt är det ingen het fråga som man vinner många politiska poäng på, säger Frida Bratt.

Lagförslaget om flytträtt väntas träda i kraft vid årsskiftet. Nu väntar ett utlåtande från Finansutskottet. Frida Bratt hoppas att den kritik som förts fram ska räcka för att åtminstone ändra tidsgränsen för anskaffningskostnaderna till fem år istället för tio.

– Jag har inte tappat hoppet om att det här ska förändras.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord